12% meer dieselwagens in Brussel

Brussel stikt in de diesels terwijl het aandeel daalt in Vlaanderen en Wallonië

Dat er 12 % meer dieselwagens worden ingeschreven in Brussel dan in Vlaanderen is erg onlogisch. In een stad worden normaal gezien meer benzinewagens verkocht. Jef Van Damme (sp.a) roept de regering dan ook op om snel werk te maken van een groene verkeersfiscaliteit in het Brussels Gewest. De maatregel is al ingevoerd in Vlaanderen en is er heel effectief.

In Brussel worden er in verhouding elk jaar veel meer dieselwagens ingeschreven (64,2%) dan in Vlaanderen (52,55%) of Wallonië (54,35%). En dat weegt sterk op de luchtkwaliteit.

Brussel behoort tot de slechtste leerlingen in Europa. Op heel wat plekken worden de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor fijn stof en stikstofdioxide voortdurend overschreden. De situatie is zo zorgwekkend dat een omvangrijke groep van Brusselse vooraanstaande medici en gezondheidsorganisaties een open brief publiceerde om dringend maatregelen te vragen. Want de tijd dringt. Brussel stikt letterlijk in het fijn stof. Jef Van Damme:

De aankoop van een dieselwagen wordt in Brussel tot op vandaag op geen enkele manier ontmoedigd. Dat is gezien onze slechte luchtkwaliteit onaanvaardbaar. De overheid moet propere lucht garanderen. De ervaringen in Wallonië en Vlaanderen tonen aan dat we wel degelijk iets kunnen doen, ” aldus Van Damme

In Wallonië bestaat er al sinds 2008 de Eco-malus en in Vlaanderen hebben ze sinds vorig jaar zowel de belasting op de in verkeerstelling (BIV) als de de jaarlijkse verkeersbelasting aangepast aan de uitstoot. Het aantal nieuw ingeschreven dieselwagens is er op een jaar tijd drastisch is gedaald: in 2015 was nog 60,6% van alle nieuwe inschrijvingen een dieselwagen, in 2016 nog 52,6%.

Brussel dreigt bovendien het slachtoffer te worden van het groenere beleid van zijn  buren: “Een dieselwagen inschrijven is plots veel duurder in Vlaanderen. Als Brussel niets doet, wordt onze automarkt weldra overspoeld met ‘vuile’ tweedehands voertuigen die handelaars en eigenaars ergens anders niet meer kwijt geraken. Een ecologische nachtmerrie. Een wagen koop je immers voor enkele jaren, de gevolgen voor onze stad kunnen zo nog jaren nazinderen.”  aldus Jef Van Damme

Bijlage

Diesels*

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Nieuw

Tweede Hands

Nieuw

Tweede Hands

Nieuw

Tweede Hands

2015

70,18%

68,34%

60,56%

64,85%

56,27%

66,12%

2016

64,28%

68,96%

52,55%

58,75%

54,35%

65,77%

* aandeel diesels bij inschrijvingen in het voertuigenregister

Contacteer ons
Jef Vandamme Fractieleider Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme Fractieleider Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel