15% Brusselse jongeren verlaat vroegtijdig de schoolbanken

15% Brusselse jongeren verlaat vroegtijdig de schoolbanken

Fouad Ahidar (sp.a): “Brussel kan dit zich echt niet permitteren”

Volgens een recente studie verlaat 15% tot 20% van de Brusselse leerlingen vroegtijdig de schoolbanken. Bij 45% van de leerlingen is er een risico voor schooluitval. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a) trekt aan de alarmbel.

Fouad Ahidar (sp.a) ondervroeg in het Brussels Parlement minister-president Rudi Vervoort over het gewestelijk plan voor de bestrijding van schoolverzuim. Aangezien de gemeenschappen, die in Brussel bevoegd zijn voor Onderwijs, hierover geen betrouwbare statistieken bijhouden heeft de Brusselse Regering zelf een studie besteld bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) om een beter zicht te krijgen op deze problematiek. De studie is bijna af, Vervoort gaf al enkele grote lijnen in zijn antwoord.

De studie legt enkele ernstige pijnpunten bloot. Zo wijst ze voorspelbaar op de gebrekkige samenwerking en afstemming tussen de verschillende overheden. Maar het is vooral de omvang van deze problematiek die Fouad Ahidar zorgen baart:

“Zowat één op vijf van onze jongeren haakt daadwerkelijk af en bijna de helft overweegt het. Dat zijn dramatische cijfers. Met een jongerenwerkloosheid van 23% moet dit een wake up call voor iedereen zijn. Teveel van onze jongeren vallen tussen de mazen van net. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, het is ook een drama voor onze stad.”

De studie zal ook concrete aanbevelingen formuleren voor het Brussels Gewest en de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Fouad Ahidar vraagt alvast hoorzittingen in het Parlement.

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel