Skip to Content

“73% van de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen is een man”

Hannelore Goeman (sp.a) lanceert website allemaalmannen.be

Ook nu alle lijsten voor de helft uit vrouwen bestaan, blijft de eerste plaats in bijna 2/3de van de lijsten voor een man. Dat blijkt uit cijfers die Hannelore Goeman, Brussels parlementslid en eerste kandidaat voor sp.a in Schaarbeek, verzamelde. Om dit aan te klagen lanceert ze de website: allemaalmannen.be met een overzicht van de situatie per gemeente. Ze roept partijen op om in de toekomst te zorgen voor meer evenwicht tussen mannen en vrouwen aan het hoofd van hun lijst en vraagt kiezers om op 14 oktober voor een vrouw te stemmen.

Nu alle lijsttrekkers van de lijsten van de gemeenteraadverkiezingen in alle Brusselse gemeenten bekend zijn blijkt dat mannen toch nog altijd op kop lopen. Letterlijk: 73% van de lijsten in de 19 gemeenten heeft een man als lijsttrekker. Ook al bestaan de lijsten intussen voor de helft uit vrouwen, het kopstuk blijft in de meeste gevallen een man. Sommige gemeenten doen het beter dan andere, maar de teneur is toch heel duidelijk.

Om aandacht te vragen voor dit onevenwicht, lanceert Brussels Parlementslid Hannelore Goeman de website met een overzicht met het percentage mannelijke lijsttrekkers per gemeente. 

Goeman: “De cijfers zijn heel opvallend. In sommige gemeenten zoals Etterbeek bijvoorbeeld is er gewoon geen enkele vrouw lijsttrekker.Alsmaar meer vrouwen doen aan politiek, maar al te vaak spelen ze de tweede viool. Dat moet veranderen: vrouwen zijn geen tweede keus. Wij zijn de helft van de bevolking en zouden dus ook beter moeten vertegewoordigd zijn aan de top. Zodat er in de toekomst ook evenveel mannelijke als vrouwelijke burgemeesters zijn bijvoorbeeld.”

Dat het ook anders kan, en absoluut geen probleem is om vrouwelijke kandidaten te vinden voor de koppositie, bewijst sp.a zelf. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen schuift de partij in 12 van de 19 gemeente een vrouw naar voor als eerste sp.a kandidaat op de lijst.  Bovendien is de helft van alle sp.a kandidaten een vrouw. Je vindt een overzicht op de site.

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a en 1ste sp.a kandidaat in Schaarbeek, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a en 1ste sp.a kandidaat in Schaarbeek, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel