80% gecontroleerde handelaren heeft geen afvalcontract, toch worden er amper boetes uitschreven

80% gecontroleerde handelaren heeft geen afvalcontract, toch worden er amper boetes uitschreven

Jef Van Damme (sp.a) vindt dat netheid prioriteit moet zijn en dat controles en handhaving moeten verstrengen

Bij de controle door Leefmilieu Brussel kon vier of vijf van de gecontroleerde bedrijven niet aantonen dat ze over een afval ophaalcontract beschikken. Na een waarschuwing en een ingebrekestelling heeft maar de helft daarvan zich in regel gesteld. Bovendien wordt er amper opgetreden tegen overtreders, in 2017 werden slecht 16 administratieve boetes uitgeschreven. Dat stelt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vast na een schriftelijke vraag aan minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Bedrijven in Brussel mogen geen gebruik maken van de reguliere afvalophaling georganiseerd door Net Brussel. Zij moeten een betalend contract afsluiten met een erkende afvalophaler. Uit het antwoord van minister van Leefmilieu Céline Fremault blijkt dat 80% van de 616 gecontroleerde bedrijven geen afvalcontract konden voorleggen. Pas na een aanmaning en een ingebrekestelling stelden 50% van hen zich in orde met de regelgeving. Desondanks werden er in 2017 maar 16 administratieve boetes uitgeschreven, terwijl zeer veel bedrijven duidelijk in overtreding blijven. Dan is niet veel beter dan de resultaten vorig jaar, toen er maar 10 boetes werden uitgeschreven.

Een heel mager resultaat en erg oneerlijk,” aldus Van Damme. “De controles gebeuren steekproefsgewijs, het gaat dus nog tientallen jaren duren vooraleer men alle bedrijven heeft aangeschreven. Bovendien gaan de controleurs blijkbaar pas over tot het uitschrijven van een boete in uitzonderlijke gevallen. Men geeft dus een vrijgeleide aan de valsspelers. Die kunnen jarenlang profiteren van de gratis reguliere afvalophaling, terwijl al die andere bedrijven wel netjes voor hun afval betalen en de belastingbetaler ondertussen voor de kosten opdraait.

Vijf jaar geleden schatte de toenmalige staatssecretaris voor Openbare Netheid het aantal handelaars en zelfstandigen zonder contract op 70.000. Volgens Jef Van Damme ligt dit aantal door de slappe controle en het beperkte tempo vandaag wellicht vandaag niet veel lager. De controle moet volgens het parlementslid veel strenger en effectiever en zal daarover de minister interpelleren. “Wie in overtreding is, moet betalen. Alleen zo zal men de vele andere overtreders kunnen overtuigen om zich snel in regel te stellen.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel