Skip to Content
Als de rekening alsmaar roder kleurt: voorstelling Brussels actieplan schulden

Als de rekening alsmaar roder kleurt: voorstelling Brussels actieplan schulden

Hannelore Goeman (sp.a) stelt 5 Brusselse maatregelen voor om opbouw van schulden een halt toe te roepen

Geld verdienen op de miserie van anderen, dat vindt sp.a oneerlijk en onaanvaarbaar. Gisteren stelde sp.a voorzitter John Crombez een 10-puntenplan voor tegen de schuldindustrie, donderdag presenteert Hannelore Goeman een specifiek Brussels actieplan in de strijd tegen schulden. 

Hannelore Goeman: “Het gaat om vijf concrete voorstellen om de opbouw van schulden tegen te gaan.” Het wordt voorgesteld op 18 januari in het Brussels Parlement.

Een case uit de dagelijkse praktijk: Mijnheer X krijgt een ziekenhuisfactuur van 91,21 euro. Bij een eerste herinnering bedraagt de factuur al 165,21 euro. Het ziekenhuis laat de minnelijke invordering over aan een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarder rekent dossierkosten aan, waardoor de factuur oploopt tot 328,10 euro. Mijnheer x krijgt een afbetalingsplan voor deze factuur. Bij elke terugbetaling van 25 euro, rekent de gerechtsdeurwaarder echter nog eens 4,80 euro aan. Na zes betalingen van 25 euro en één van 50 euro, moet Mijnheer X nog altijd 144,61 euro betalen.

Hannelore Goeman: “De man uit de getuigenissen is jammer genoeg niet alleen. Eén op de tien Brusselaars worstelt met onbetaalde facturen en alle kosten die dat met zich meebrengt. De belangrijkste oorzaak is niet alleen de toenemende armoede in onze stad, maar ook de wildgroei van een ware schuldindustrie, waarbij geld verdiend wordt aan schulden door extra, vaak onwettige kosten aan te rekenen.”

Hannelore Goeman vindt dat onaanvaardbaar. Het aandeel van de Brusselse bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting ligt tussen 34 % en 41 %. Brussel moet dan ook inzetten op een beleid dat schulden bij burgers vermijdt en de schuldindustrie aan banden legt. Ze werkte daarom, samen met minister Pascal Smet, een Brussels actieplan met vijf concrete voorstellen.

 

Programma:

9:30 - 10:00:               Onthaal met koffie

10:00 – 10:15:            Getuigenissen: hoe leven met schulden

10:45 – 11:15:            Presentatie van het Brussels actieplan van sp.a tegen de schulden door Hannelore Goeman, Brussels parlementslid (sp.a)

11:15 – 11:30:            Vragen van het publiek

 

Praktisch:

Datum: Donderdag 18 januari ’18 om 9u30

Plaats: Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

Inschrijven via email: bcomer@parlement.brussels

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel