Skip to Content

Betere omkadering werken Ninoofse Poort nodig

sp.a en PS Molenbeek dringen bij de gemeente Molenbeek en Beliris aan op beterschap

De werken aan de Ninoofse Poort veroorzaken heel wat hinder voor de wijken errond. sp.a en PS Molenbeek vragen dat de gemeente en Beliris zorgen voor een betere signalisatie, voldoende informatie en een aanpassing van het circulatieplan. 

De buurtbewoners van de Ninoofse Poort beleven moeilijke tijden. Sinds het begin van de (broodnodige!) heraanlegwerken is er heel wat overlast. De wijk rond het Hertogin van Brabantplein en de Gentse Steenweg hebben het meest te leiden. De gedeeltelijke afsluiting van betekent een feitelijke afsluiting van sommige wijken die normaal de verbinding vormen tussen Molenbeek en het stadscentrum.

Alle vervoersmiddelen ondervinden hinder, zowel voetgangers en fietsers als het openbaar vervoer en auto’s. Meest getroffen zijn personen met een beperkte mobiliteit, scholieren, hulpdiensten, gezinnen met jonge kinderen, maar ook handelaars en leveranciers in deze wijk. Voor hen is de situatie moeilijk houdbaar.

Wat bijdraagt tot het onbehagen van de bewoners is dat er geen enkele vorm van doelgerichte communicatie over de werken plaatsvond. Ze kunnen zich enkel richten tot de websites van de gemeente en Beliris, die het einde van de werken aankondigen voor … einde 2018! De gemeente heeft niets ondernomen om wijkvergaderingen te organiseren, geen informatiefolders verspreid, geen gemeentepersoneel hiermee belast, … Er is ook geen informatie over de verschillende onderdelen van de werken. Dit zou nochtans het minimum moeten zijn bij werken die hinder veroorzaken.

sp.a en PS Molenbeek vragen dat de gemeente en Beliris, dat de werken coördineert :

  • Een overzicht van de preciese timing van de werken geeft ;
  • Zorgt voor een betere signalisatie van de werken ;
  • Regelmatig info-en overlegvergaderingen organiseert voor de buurtbewoners over de voortgang van de werken ;
  • Het circulatieplan van de gemeeente Molenbeek herziet om het Hertogin van Brabantplein te ontlasten.

Met deze voorstellen willen sp.a en PS de gemeente ook herinneren aan haar taak om te zorgen voor het welzijn van alle Molenbekenaren. Het gebrek aan communicatie wekt bij vele inwoners de indruk dat ze worden behandeld als tweederangsburgers ; dit komt de sociale samenhang zeker niet ten goede !

 

Jef Van Damme  (Brussels volksvertegenwoordiger en fractieleider sp.a Molenbeekse gemeenteraad en Catherine Moureaux (Brussels volksvertegenwoordiger en voorzitter PS Molenbeek)

 

 

Contacteer ons
Jef Vandamme Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel