Binnenkort automatisch minder belasting op uw woning?

Binnenkort automatisch minder belasting op uw woning?

Jef Van Damme (sp.a) is blij dat Brussel voortaan zelf de onroerende voorheffing int

Vandaag werd in het Brussels Parlement een ordonnantie gestemd waardoor de onroerende voorheffing vanaf 1 januari 2018 zal worden geïnd door de gewestelijke administratie. Dat is nodig, want deze belasting werd tot nu op een slechte manier geïnd door de Federale Overheid. Brussels Parlementslid Jef Van Damme (sp.a) ziet daarnaast ook een unieke kans om voortaan bepaalde rechten automatisch toe te kennen aan gezinnen.

Elk jaar krijgen eigenaars een factuur in hun bus voor het kadastraal inkomen van hun woning. Dat gaat over behoorlijk wat geld. Voor een deel van de bevolking, zoals voor gezinnen met kinderen of met een bescheiden woning, bestaat er een korting om die kost te verzachten. Die krijg je wel alleen als je hem expliciet aanvraagt, ze wordt dus niet automatisch toegekend.

“Wij hebben gemerkt dat de meeste mensen hier niet van op de hoogte zijn,” aldus Jef Van Damme. “Nochtans kan het al gauw om honderd of meer euro per jaar gaan.  Wij vinden het niet erg eerlijk dat deze financiële meevaller enkel wordt toegekend aan mensen die ervan op de hoogte zijn, dus vooral aan mensen die een boekhouder kunnen betalen. Er wordt ook op geen enkele manier promotie rond gemaakt”.

Het beheer van deze belasting is vooralsnog in handen van de federale overheidsdienst financiën en zij weigeren om te zorgen voor een automatische toekenning van de korting op de onroerende voorheffing. Nu het beheer ervan overgaat naar de Brusselse administratie, ziet sp.a een unieke kans om deze korting voortaan automatisch toe te kennen.

Iedereen die er recht op heeft, moet deze korting zonder pardon ontvangen. Dat is trouwens ook zo in Vlaanderen. Wij verwachten dus dat minister van Financiën Vanhengel dat ook zo zal toepassen wanneer hij het beheer van deze belasting overneemt,” aldus Jef Van Damme. 

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel