Brede steun voor Brussels loopplan

Brussels Parlement keurt resolutie Jef Van Damme (sp.a) over vrijetijdsloopplan goed

Het Brussels Parlement heeft met grote meerderheid een resolutie van Jef Van Damme (sp.a) goedgekeurd die van Brussel een loopstad wil maken. Het Parlement vraagt de Regering om stedelijke loopcircuits aan te leggen en te bewegwijzeren. Verder wordt een degelijke infrastructuur voor joggers  uitgebouwd. 

Brussel kent heel wat loopevents die een groeiend publiek aanttrekken. Er is de bekende ’20 km van Brussel’ en de (halve) marathon, maar de laatste jaren kennen ook ook kleinere loopwedstrijden een groeiend succes. Zelf organiseert Jef Van Damme al enkele jaren de ‘Brussels Canal Run’. Vrijetijdslopen is gezond, goedkoop en laat iedereen toe ook minder bekende delen van de stad te verkennen. Het is ook een toeristische troef. Heel wat internationale steden hebben een echt loopplan. Brussel mag niet achterblijven.

Het Parlement wil dus dat Brussel een heus loopbeleid uitbouwt. Dit kan door kleine ingrepen: goede looproutes bekend maken en aanduiden, circuits verbinden, kleine infrastructuur (toiletten, lockers, drinkfonteintjes) voor lopers installeren, …

Jef Van Damme is blij met de brede steun voor het voorstel:

“Heel wat Brusselaars lopen. Ik ben dan ook blij met de brede politieke steun voor dit loopplan. Ik ervaar ook dat er binnen de Brusselse overheid veel enthousiasme is om van Brussel een loopstad te maken.”

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel