Skip to Content

Brussel gaat voor praktijktesten

Hannelore Goeman en Fouad Ahidar (sp.a) zijn zeer tevreden met dit pionierswerk

De commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement heeft de nieuwe ordonnantie over praktijktesten goedgekeurd. Dankzij de praktijktesten is controle mogelijk tegen discriminatie bij aanwerving. sp.a ijvert daar al jaren voor. 

Stel, u vermoedt dat een bedrijf discrimineert bij een aanwerving of als het zijn diensten aanbiedt. Dankzij praktijktesten en mystery calls kan de overheid daadwerkelijk controleren of dat zo is. Dit zijn methoden waarbij inspecteurs onder het mom van een schuilnaam zich kunnen voordoen als sollicitant of als klant. Op die manier kunnen ze discriminatie opsporen.

“Dit is zonder twijfel revolutionair. Voordien kon men discriminatie bijna onmogelijk bewijzen met als gevolg dat er niets aan gedaan werd. Dat verandert nu.  Met de praktijktesten krijgt de antidiscriminatiewetgeving zijn eigen flitspalen.“ aldus Hannelore Goeman (sp.a)

Brussel speelt hiermee een pioniersrol. Nergens anders worden praktijktesten door een overheid georganiseerd.

Brussel maakt neemt hier het voortouw, terwijl federaal blijft steken op mooie beloften en het de Vlaamse regering al helemaal ontbreekt aan politieke wil” aldus Goeman.

Toch hoopt sp.a dat de andere overheden snel volgen. De partij heeft daartoe verschillende wetsvoorstellen ingediend in het federale en het Vlaamse parlement.

Ook Fouad Ahidar (sp.a) is opgetogen dat Brussel het verschil maakt:

“Discriminatie treft zeer veel mensen. Dat brengt veel frustratie met zich mee en er gaat veel talent verloren. Dit is dus een belangrijke stap voor Brussel. Ik hoop dat er snel nog volgen, bijvoorbeeld voor de discriminatie op de huurmarkt”. 

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel