Brussel kiest sociaal en progressief

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen tonen aan dat de Brusselaar progressief stemt en dat uit zich ook in het aantal verkozenen voor sp.a in de 19 Brusselse gemeenten. Naast enkele vaste waarden die bevestigen zijn er onder de verkozenen ook enkele nieuwe gezichten.

Met veertien rechtstreekse sp.a-verkozenen en vijf 1ste opvolgers, gespreid over dertien gemeenten, boekt sp.a in Brussel een zeer mooi resultaat. sp.a neemt zo in verschillende gemeenten in het Brussels Gewest deel aan de meerderheid. De komende weken wordt duidelijk waar sp.a wellicht een schepen of ocmw mandataris levert of alsnog toetreedt tot de gemeenteraad.

 “Ik ben fier dat we duidelijk bevestigen en een mooi resultaat neerzetten. Het toont aan dat we ook lokaal onze rol spelen én dat we in veel Brusselse gemeenten over sterke lokale mensen beschikken,” zegt sp.a-secretaris Suzy Bleys.

sp.a is ook bijzonder blij met de zetel voor change.brussels in de stad Brussel. Het project change.brussels toont aan wat de politiek anno 2018 moet doen: burgers ruimte geven en echte burgerparticipatie mogelijk maken. 

Voor Brussel is deze verkiezingsuitslag een belangrijk signaal. De Brusselaar kiest  voor de ommeslag van een Brussel voor auto’s naar een Brussel voor mensen. We hopen samen met de gemeenten onze visie op de stad – in het bijzonder mobiliteit en publieke ruimte - verder te kunnen uitrollen in een goede samenwerking tussen het gewest en de gemeenten,” zegt sp.a-voorzitter Willem Stevens.

Contacteer ons
Suzy Bleys gewestelijk secretaris, sp.a federatie Brussel
Suzy Bleys gewestelijk secretaris, sp.a federatie Brussel
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel