Brussel krijgt een gecoördineerd vaccinatiebeleid

Resolutie van Hannelore Goeman (sp.a) wordt vandaag goedgekeurd in het Brussels Parlement

Het Brusselse Parlement keurt vandaag, met steun van meerderheid en oppositie, een resolutie goed van Hannelore Goeman (sp.a) over een gecoördineerd vaccinatiebeleid in Brussel. Nu zijn zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap bevoegd voor het vaccinatiebeleid. En dat is niet efficiënt: er zijn twee databanken, waardoor dokters en de overheid geen zicht hebben op wie waarvoor gevaccineerd is. Met deze resolutie wil het Parlement dit veranderen.   

Hannelore Goeman: “Het is heel belangrijk dat alle Brusselaars correct gevaccineerd zijn. Gevaarlijke en zeer besmettelijke ziektes hebben we door vaccinaties onder controle gekregen. Er sterven nu veel minder kinderen omdat ze gevaccineerd zijn.  Zeker nu er her en der onzin wordt verspreid als zouden vaccinaties bijvoorbeeld autisme in de hand werken is er nood aan een gecoördineerd beleid om de vaccinatiegraad hoog te houden en epidemieën van besmettelijke ziekten te voorkomen.”

Een gecoördineerd beleid veronderstelt dat alle artsen toegang hebben tot beide databanken en dat de gegevens uit beide databanken beschikbaar zijn om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. Nederlandstalige artsen en Kind en Gezin gebruiken nu één databank, Franstalige artsen en ONE gebruiken een andere. Elkaars databank raadplegen kan nu niet.

Hannelore Goeman: “Brusselaars gaan afhankelijk van de nood naar verschillende artsen. Als een vaccinatie nodig is, moet de arts kunnen nagaan of de patiënt al dan niet gevaccineerd is. Taal is hier van geen belang. Zonder coördinatie lopen we het risico dat Brusselse kindjes tussen de mazen van het net vallen en niet gevaccineerd worden. Bovendien blijft sensibilisering nodig. En dat doe je best met correcte cijfers. Ook daarvoor is een uitwisseling van gegevens noodzakelijk.”

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel