Brussel moet blijven bewegen

Onze stad kreeg opnieuw een dreun. Na de link met de aanslagen in Parijs eind vorig jaar en de manier waarop Brussel afgebeeld en neergezet werd door politici en media, werd Brussel drie weken geleden zelf geraakt door terreur. Hoe moet het nu verder? Wat nu? Wat met onze stad?

Er is maar één manier om vooruit te komen en dat is door samen te leven. Er is nog nooit vrede of vriendschap gekomen door haat. We mogen ons niet laten verdelen. We moeten elkaar ondersteunen. Brussel moet verbinden. De enige manier om Brusselaars te verbinden in een gemeenschappelijke fierheid over hun stad is de toekomst van de stad zelf.

De terreurincidenten hebben ons geraakt. Maar de Brusselaars hebben tijdens deze moeilijke periode de draad opnieuw opgenomen waardoor een nieuwe lockdown voorkomen werd. Dankzij haar medewerkers is de MIVB erin geslaagd in de mate van het mogelijke haar net heel snel gedeeltelijk opnieuw uit te baten. Honderdduizenden reizigers konden zich daardoor snel opnieuw verplaatsen in onze stad. Een aantal taxichauffeurs waren solidair en hielpen reizigers op hun bestemming.

Stilstaan is achteruitgaan. Ondanks de tragische gebeurtenissen en het verhoogde dreigingsniveau moet Brussel blijven bewegen, blijven leven. We moeten samen leven om vooruit te komen.

Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel