Skip to Content

Brusselaars mislopen korting op onroerende voorheffing

sp.a eist automatische toekenning korting op onroerende voorheffing

In de commissie financiële zaken in het Brussels parlement ondervroeg parlementslid Jef Van Damme (sp.a) minister van Financiën Guy Vanhengel over de verminderingen die inwoners kunnen krijgen op de onroerende voorheffing. De korting kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Heel veel inwoners hebben hier recht op, maar maken er geen gebruik van want de korting moet worden aangevraagd. Kafkaiaans en onrechtvaardig volgens sp.a. De partij vindt dat de korting automatisch toegekend moet worden door de belastingdienst.

Weinig mensen weten het, maar wie in een bescheiden woning woont of kinderen heeft, kan een korting krijgen op de onroerende voorheffing, de belasting op het woningbezit. Het gaat om kortingen van tussen de 10 en de 50 %, al gauw enkele honderden euro's. De korting voor de gezinnen met kinderen is trouwens ook van toepassing op huurders.

Het enige wat men hiervoor moet doen is enkele paparassen invullen. Minister Vanhengel kon geen cijfers bezorgen over hoeveel en welke mensen gebruik maken van deze korting. Maar Jef Van Damme (sp.a) denkt wel te weten wie er zeker geen gebruik van maakt:

“Mensen die slecht geïnformeerd zijn of die de documenten gewoonweg niet begrijpen, grijpen naast deze korting. Terwijl net zij de korting het meest kunnen gebruiken. Het gaat daarbij al snel over enkel honderden euro’s per jaar. Vandaar dat men dit soort kortingen automatisch moet toekennen, het is een kwestie van rechtvaardigheid.”  aldus Van Damme

Maar de automatisering van de belastingdienst is voorlopig blijkbaar geen prioriteit. De dienst onroerende voorheffing is nog altijd onderdeel van de federale administratie. Vanaf 2017 wordt zij overgenomen door het Brussels Gewest. In eerste instantie wil minister Vanhengel dat dit zonder ongelukken gebeurt en wil hij complexe hervormingen zoals de automatische toekenning van rechten pas in tweede instantie na de overname laten onderzoeken

“Ik begrijp dat de minister geen brokken wil maken bij de overdracht van deze bevoegdheid. Maar dan vind ik dat er in tussentijd op zijn minst een informatiecampagne moet worden gevoerd om de de bevolking te informeren hoe men deze korting kan aanvragen. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Als de minister het niet doet, dan zal sp.a het wel doen, desnoods huis aan huis.” aldus Van Damme. 

Het aanvraagformulier om een korting op de onroerende voorheffing te bekomen is te vinden op http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/179-1-bxl-nl.pdf

 

 

Contacteer ons
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel