Brussels Parlement wil enkel nog investeringssteun voor milieuvriendelijke voertuigen

Voorstel van resolutie Jef Van Damme (sp.a) goedgekeurd

Het Brussels Parlement wil dat voortaan enkel nog milieuvriendelijke voertuigen in aanmerking komen voor investeringssteun. Het keurde daarvoor vandaag een voorstel van resolutie van sp.a fractievoorzitter Jef Van Damme goed.

Gisteren bleek nog uit een studie van cardiologen hoe slecht fijn stof is voor de levenskwaliteit en levensduur. De Brusselse overheid voorziet verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo is sinds 1 januari van dit jaar een lage emissie-zone (LEZ) van kracht. De MIVB investeert inmiddels voor de eerste keer in elektrische bussen.  

Zelfstandigen en KMO’s kunnen bij het Brussels Gewest onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen wanneer zij hun activiteiten opstarten of uitbreiden. Hieronder vallen ook investeringen in dienstwagens zoals bijvoorbeeld bestelwagens, koelwagens of foodtrucks. Maar daartegenover worden tot nu toe geen enkele ecologische criteria geplaatst. Je kon dus perfect een oud vervuilend dieselvoertuig aankopen met gewestelijke overheidssteun.

Daarom legde Brussels Parlementslid Jef Van Damme (sp.a) een resolutie neer waardoor bedrijven voortaan uitsluitend voertuigen van ministens euronorm VI of hoger kunnen aankopen. Op termijn vraagt de resolutie om nog verder te gaan en de meer ambitieuze ecoscore te hanteren, die ook al gebruikt wordt voor het eigen wagenpark van de Brussele overheden.

De resolutie wordt vandaag aangenomen door de pleanire vergadering van het Brussels Parlement.

Van Damme verwacht voor de zomer actie van de regering:

“Op alle mogelijke fronten worden er door deze regering maatregelen genomen om de luchtvervuiling aan te pakken, maar tegelijk stel ik vast dat een ondernemer wel nog een vervuilende diesel kan aankopen met overheidssteun. Dat klopt natuurlijk niet. Het is dus niet meer dan consequent dat men dit snel aanpast.”

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel