Brusselse gemeenten moeten meer inspanningen doen om personen met een handicap aan te werven

Fouad Ahidar (sp.a) wil dat de Brusselse gemeenten minstens 2,5% personen met een handicap tewerk stellen

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement keurde vandaag een voorstel van ordonnantie goed dat de Brusselse gemeenten verplicht minstens 2,5% van hun personeelsbestand in te vullen met personen met een handicap en bij het uitbesteden van diensten rekening te houden met het aantal personen met een handicap dat de opdrachtnemer tewerk stelt. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a), mede-indiener van het voorstel, roept de gemeenten op om hier nu snel werk van te maken. 

De Brusselse gemeenten stellen over het algemeen nog erg weinig personen met een handicap te werk. “In mijn eigen gemeente Jette, is dit bijvoorbeeld slechts 0,4%”, zegt Fouad Ahidar, die ook gemeenteraadslid in Jette is. “Dit terwijl er in Brussel zoveel mensen met een handicap tewerkgesteld zijn in beschutte werkplaatsen”. Sommige gemeenten bewijzen dat het kan om 2,5% of meer personen met een handicap tewerk te stellen.

Met het voorstel van ordonnnatie, dat werd ingediend door Serge Patoul (DéFI) en mede ondersteund werd door Fouad Ahidar, wil de Brusselse meerderheid de gemeenten nu verplichten meer inspanningen te doen.

Ik roep de Brusselse gemeenten op om meer inspanningen te leveren om deze doelstellingen te halen”, aldus Ahidar. “Zij moeten personen met een handicap actief stimuleren om bij hun te solliciteren en de aanwervingen en het werk zo organiseren dat personen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. 

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel