Burgerpanel mobiliteit kiest terecht voor gezonde en veilige stad met minder plaats voor de auto

sp.a zal voorstellen burgerpanel goedkeuren in het parlement en de uitvoering ervan ondersteunen

De voorbije maanden overlegde een Burgerpanel in het Brussels Parlement over het mobiliteitsbeleid in de hoofdstad. De uitkomst van de debatten worden gepresenteerd in een resolutie die wordt ingediend in het Brussels Parlement. De sp.a fractie in het Brussels Parlement reageert verheugd op de voorstellen in de resolutie. Fractieleider Jef Van Damme “Hieruit blijkt dat de Brusselse burger vaak minder conservatief is dan vele Brusselse politici. De Brusselaar wil echt een modern mobiliteitsbeleid dat de inwoner centraal stelt”. 

De resolutie, die het resultaat vormt van een participatief traject, bevat heel wat frisse voorstellen om de mobiliteit in de hoofdstad te verbeteren. Zo willen de deelnemers dat het STOP-principe (waarbij voorrang wordt gegeven aan Stappers, Trappers en Openbaar vervoer boven Personenwagens) wordt gehanteerd. Ze willen een beter geïntegreerd en beter ‘leesbaar’ openbaar vervoer, eigen beddingen voor bus en tram, betaalbare prijzen, een geïntegreerd parkeerbeleid, meer verkeersveiligheid, een veralgemeende zone 30 buiten de grote assen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, …

De burgers vragen ook een meer geïntegreerd mobiliteitsbeleid over het hele Brusselse Gewest en een betere handhaving van de wegcode. Om files tegen te gaan wil men inzetten op transitparkings, op een stadstol en op een betere ontsluiting van de hoofdstad met openbaar vervoer.

“Sp.a kan de meeste voorstellen van het burgerpanel zonder meer steunen,” aldus Jef Van Damme. “Ze sluiten zonder meer aan bij zaken die wij al lang naar voor brengen of uitvoeren. Ons beleid om de inwoner opnieuw centraal te stellen in het mobiliteitsbeleid en ruimte terug te geven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer kan op een brede steun rekenen.”

De socialisten zijn ook tevreden over de gehanteerde formule.

Van Damme: “Dit toont aan dat de burger, ook in Brussel, veel minder conservatief is dan veel politici altijd beweren. Onze fractie zal er dan ook voor zorgen dat de voorstellen van het panel in het Parlement de aandacht krijgen die ze verdienen en waar mogelijk in wet worden omgezet.”

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel