Skip to Content

De Brusselse energiewetgeving wordt sociaal bijgekleurd

Jef Van Damme (sp.a) is tevreden dat er een nieuwe kosten-batenanalyse analyse komt naar de eventuele uitrol van slimme meters

De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement bespreekt vandaag de nieuwe elektriciteits- en gasordonnantie. Op één punt wordt het ontwerp nog gevoelig veranderd op vraag van sp.a. De invoering van slimme meters bij alle Brusselaars wordt uitgesteld. Eerst moet een nieuwe kosten-batenanalyse aantonen dat deze slimme meters wel nuttig zijn en meer besparen dan ze kosten, alvorens over een eventuele uitrol kan worden beslist.

De nieuwe Brusselse energiewetgeving bevat heel wat aanpassingen, onder meer op sociaal vlak. Zo wordt het makkelijker om het statuut van beschermde afnemer aan te vragen, worden afnemers met betalingsmoeilijkheden beter beschermd tegen afsluiting in de winter en wordt de ondersteuning vanuit de OCWM’s naar kwetsbare gezinnen verbeterd.

Erg in het oog springend punt in de nieuwe ordonnantie is de invoering van slimme elektriciteitsmeters in Brussel. Oorspronkelijk voorzag het ontwerp in een algemene uitrol hiervan bij alle Brusselaars. Op vraag van onder meer sp.a wordt de tekst op dit vlak nog geamendeerd. De slimme meter wordt in eerste instantie enkel ingevoerd bij de installatie van nieuwe meters, bij grote elektriciteitsgebruikers, bij prosumenten (mensen die ook elektriciteit produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen) en bij mensen die hierom verzoeken omdat ze bijvoorbeeld een elektrisch voertuig bezitten. Voor de gewone elektriciteitsgebruikers verandert er voorlopig niets. Wel gaat energieregulator Brugel een nieuwe kosten-batenanalyse uitvoeren om te bekijken of de uitrol van slimme meters ook bij andere groepen klanten voordelig zou kunnen zijn.

Jef Van Damme: “Ik ben tevreden dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat er geen slimme meters worden ingevoerd bij gewone Brusselaars, nu het nog niet zeker of slimme meters wel bij iedereen voordeel opleveren. Uit de hoorzittingen die we eerder hadden in het Parlement bleek dat heel wat sociale organisaties hadden bij de invoering van slimme meters, zeker bij kleine gebruikers of bij mensen zonder moderne toestellen. Aan deze bezorgdheid komen we nu tegemoet.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel