‘De Brusselse regering heeft nog enkele belangrijke dossiers op de plank’

Brusselse sp.a fractie wil dat links signaal van de Brusselse kiezer zijn weerslag vindt in het regeringsbeleid

Gisteren stelde Brussels minister-president Rudi Vervoort de beleidsverklaring van de Brusselse Regering voor in het Parlement. Sp.a fractieleider Jef Van Damme reageert positief op de laatste beleidsverklaring van de ploeg Vervoort maar wil dat de regering nog voor de verkiezingen vooruitgang boekt in enkele belangrijke dossiers: zo moet de armoede transversaal worden aangepakt en moet de regering sneller werk maken van het realiseren van de geplande sociale woningen. Ook moet de Brusselse regering de beloofde ordonnantie inzake openbaarheid van bestuur op korte termijn goedkeuren.  

Jef Van Damme: “De Brusselse kiezer heeft vorige zondag een links signaal gegeven. De extremisten van Vlaams Belang en Islam haalden geen enkele zetel in een Brusselse gemeenteraad en ook de campagne van Theo Francken voor de Brusselse N-VA leverde niets op in Brussel. De goede resultaten van socialisten, groenen en in sommige gemeenten ook de PTB toont aan dat de Brusselaar een links beleid wil. Dit moet zich ook in de prioriteiten van de Brusselse Regering weerspiegelen in de laatste maanden van de legislatuur.”

Van Damme is blij dat de ploeg Vervoort inzet op wat de Brusselaar belangrijk vindt: een vernieuwing van de stad, een betere verdeling van de publieke ruimte, een vermindering van de werkloosheid, schone lucht. Op vlak van sociale huisvesting zijn de plannen en het geld beschikbaar, maar gaat de uitvoering te traag. Sp.a wil hier een versnelling van de uitvoering zien.  

Voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft is Hannelore Goeman blij met de nieuwe Daklozenordonnantie en de bijkomende middelen voor de winteropvang van daklozen:

“Het is vreselijk dat rechtse regeringen in Europa, zoals in Hongarije, armoede willen criminaliseren. Ik ben blij dat Brussel toont dat het wel een warme stad is en dat we mensen die het moeilijk hebben niet in de steek laten”.

De Brusselse sp.a fractie geeft dan ook met overtuiging het vertrouwen aan de regering voor de laatste maanden van deze legislatuur.  

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel