De buurt rond het Weststation snakt naar ruimte voor jongeren

De buurt rond het Weststation snakt naar ruimte voor jongeren

sp.a en PS Molenbeek willen dat nieuw wijkcontract prioritair inzet op meer infrastructuur voor kinderen en jongeren

De wijken rond het Weststation in Molenbeek zijn erg dichtbevolkt. Vele gezinnen zijn klein behuisd, heel wat kinderen en jongeren zijn voor spel en vrije tijd op de openbare ruimte aangewezen. Het nieuwe wijkcontract ‘Westoever’ biedt daarom volgens sp.a en PS Molenbeek (die in Molenbeek met een gemeenschappelijke lijst opkomen) een ideale gelegenheid om te investeren in ruimte en infrastructuur voor de Molenbeekse jeugd. De socialisten willen dat de gemeente daar werk van maakt.

Het wijkcontract ‘Westoever’ werd toegekend in 2017. De studiefase is nu bezig, einde dit jaar moeten belangrijke knopen worden doorgehakt. Het wijkcontract wil de dichtbevolkte wijken rond het Weststation renoveren en extra ‘adem geven’. In totaal worden er 15 miljoen euro aan investeringen voorzien, geld dat voornamelijk van het Brussels Gewest afkomstig is.

Jef Van Damme (sp.a): “Onze gemeente is erg jong: 25% van de Molenbekenaren is jonger dan 18. Veel van deze jongeren hebben thuis onvoldoende plaats om te spelen of elkaar te ontmoeten. Jongeren die op straat rondhangen zorgen dan weer soms voor overlast of irritatie bij buurtbewoners.”

Daarom willen sp.a en PS dat van het Wijkcontract gebruik wordt gemaakt om te investeren in jeugdinfrastructuur. Ze hebben drie concrete voorstellen:

  1. Een nieuw jeugdhuis in de zone rond metrostation Beekkant dat wordt uitgebaat door een gespecialiseerde vzw. 
  2. Speelpleintjes komen aan beide zijden van het westelijk ringspoor, gericht op kleinere kinderen liefst met veel groen en waterpartijen.
  3. Een familievriendelijke heraanleg van het plein voor metrostation Beekkant met plaats voor water en groen, zonder de overstap op taxi-bus en metro in gevaar te brengen.

Catherine Moureaux (PS): “De zone rond Metro Beekkant is dé plek waar we moeten investeren in jongeren en kinderen. Het huidige schepencollege heeft nagelaten in deze zone te investeren. Dat moet veranderen!”

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a gemeenteraad Molenbeek, sp.a Molenbeek
Jef Van Damme fractieleider sp.a gemeenteraad Molenbeek, sp.a Molenbeek
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel