De ‘jongste gemeente’ van Brussel snakt naar studieruimte

De ‘jongste gemeente’ van Brussel snakt naar studieruimte

Sp.a Molenbeek wil dat de gemeente Molenbeek studieruimte ter beschikking stelt van scholieren en studenten

In juni begint voor scholieren en studenten de examenperiode en de blok. Voor heel wat Molenbeekse jongeren is het niet evident om een goede studieplek te vinden. Veel gezinnen zijn klein behuisd, beschikken niet over wifi of het is gewoon te warm om te kunnen studeren. Sp.a Molenbeek wil dat de gemeente of het OCMW van Molenbeek publieke ruimte ter beschikking stellen van jongeren die willen studeren.

Het is een jaarlijks fenomeen: jongeren die klein behuisd zijn, wifi nodig hebben voor hun studies of gewoon graag samen studeren bevolken massaal de weinige ruimtes in Brussel die geschikt zijn om te studeren, zoals bijvoorbeeld de openbare bibliotheken. In de Stad Brussel opende het OCMW in de maand juni een grote ruimte. BRIK vzw verzamelde goede studieplaatsen op een handige website, maar helaas staat hierop geen enkele plaats in Molenbeek. 

In Sint-Jans-Molenbeek, nochtans de ‘jongste’ gemeente van Brussel, onderneemt de gemeente echter niets,” zeggen Jef Van Damme en Tania Dekens, beiden gemeenteraadslid voor sp.a in Molenbeek. “Wij vragen dat de gemeente ervoor zorgt dat ook Molenbeekse jongeren die dit wensen in eigen gemeente kunnen studeren. De gemeente, het OCMW en de gemeentelijke vzw’s beschikken over heel wat ruimte die kan worden gebruikt door Molenbeekse scholieren en studenten.”

Mogelijke locaties waar de sp.a'ers aan denken zijn Zaal Sippelberg, het Centre Culturel Maritime, de polyvalente zalen van wijk- en jeugdhuizen of gebouwen van het OCWM. 

Van Damme en Dekens zullen hierover in de gemeenteraad van Molenbeek een motie neerleggen.  

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a gemeenteraad Molenbeek
Tania Dekens ocmw raadslid & gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a
Jef Van Damme fractieleider sp.a gemeenteraad Molenbeek
Tania Dekens ocmw raadslid & gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel