"Een begroting die investeert in de stad"

Sp.a keurt Brusselse begroting goed

Het Brussels Parlement keurt vandaag de begroting voor 2018 goed. Sp.a steunt deze begroting. De socialisten vinden dat de begroting de juiste prioriteiten legt: investeringen in openbaar vervoer en fietspaden, in werk voor jongeren, in huisvesting, in luchtkwaliteit en in sociale bescherming. Wel waarschuwt sp.a dat de Brusselse Regering de fiscale hervorming, die nu volop van kracht wordt, nauwgezet moet opvolgen en nu echt werk moet maken van een vergroening van de verkeersfiscaliteit.  

De begroting van het Brussels Gewest voor 2018 trekt bijkomende middelen uit voor openbaar vervoer en fietspaden, voor bijkomende sociale woningen en voor de Youth Garantee.

“Anders dan in Vlaanderen of op federaal niveau, blijft Brussel wel investeren in openbaar vervoer,” zegt fractieleider Jef Van Damme. “En dat is nodig. Tegelijk willen we ook dat er nu echt werk wordt gemaakt van de vergroening van de verkeersfiscaliteit. Alleen door het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk te maken en tegelijk te investeren in alternatieven zoals de fiets of het openbaar vervoer, kunnen we een omslag maken op vlak van de leefbaarheid van onze stad en de gezondheid voor onze kinderen.”

Vandamme wil wel dat de regering de fiscale hervorming nauwgezet opvolgt.

“We moeten opletten dat de hervorming effectief budgettair neutraal is en niet zorgt voor een gat in de begroting zoals op federaal vlak, ” aldus Van Damme. “De truuk van de federale regering om bewust begrotingstekorten te creëren om dan te kunnen besparen op het sociaal beleid en de facturen van de mensen te verhogen willen wij hier in Brussel niet”.

Ook op sociaal vlak scoort de begroting volgens de socialisten goed. Zo zorgen de investeringen in de Youth Garantee levert een dalende werkloosheid op. Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Huisvesting Fouad Ahidar is tevreden met het bijkomend geld voor sociale woningen. Hij waarschuwt wel:

“Het is goed dat er geld bijkomt voor sociale woningen, de wachtlijsten in Brussel zijn immers veel te lang. We moeten er wel voor zorgen dat de woningen effectief gebouwd en gerenoveerd worden. In een geplande woning kan niemand wonen.“

Brussels parlementslid Hannelore Goeman is blij met de bijkomende middelen die de GGC uittrekt voor sociale bescherming:

“Er komen meer schuldbemiddelaars en extra middelen voor armoedebeleid en de opvang van daklozen.”  

Wel waarschuwt Goeman dat het sociaal beleid in Brussel door de zesde staatshervorming nog complexer en moeilijker is geworden. Ze wil dat alvast op intern Brussels vlak alles zo coherent mogelijk wordt geregeld. Ze pleit ook voor een snelle doorbraak in het dossier van de kinderbijslag, waar Brussel volgens haar resoluut de sociale kaart moet trekken.  

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel