Skip to Content

Elke Roex (sp.a) reageert op nieuwe cartografie kinderopvang

“Nieuwe cartografie is een gemiste kans”

Elke Roex: “Deze cartografie geeft een duidelijke update van de cijfers per gemeente die we dankzij de vorige cartografieën al kenden. Jammer genoeg zijn de besluiten van deze derde cartografie nog steeds dezelfde als die van 2010: we hebben nog steeds een enorm tekort aan plaatsen en het huidige aanbod van de betaalbare kinderopvangplaatsen is er niet waar ze hoort te zijn, namelijk in de armste Brusselse wijken. En dit is echt een gemiste kans.”

Ondanks het feit dat we er meermaals om vroegen, geeft de derde cartografie opnieuw niet aan in welke wijken de meest betaalbare plaatsen en moeten komen. Elke Roex (sp.a): “Dit onderzoek verwijst opnieuw naar de cijfers op het gemeentelijk niveau. Terwijl het veel realistischer en belangrijker is om de socio-economische situatie van de Brusselse wijken te analyseren. Pas dan weten we echt in welke Brusselse wijken er kinderopvangplaatsen nodig zijn. Het kan toch niet dat men in het verleden besliste om in bepaalde wijken kinderopvangplaatsen te realiseren, terwijl er daar net plaatsen teveel zijn, en in een andere wijk in dezelfde gemeente waar er een groot tekort is men geen extra plaatsen creëert? Om dit in de toekomst te vermijden hadden we de cijfers op wijkniveau nodig, en werd dit ook gevraagd in het bestuursakkoord. Jammer genoeg, biedt deze cartografie hier geen antwoord op.  

Elke Roex hoopt dat er in de toekomst wel rekening gehouden wordt met de noden op wijkniveau, zodat er veel gerichter plaatsen kunnen voorzien worden waar ze echt nodig zijn.

Contacteer ons
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel