Energiepremies inefficiënt en weinig herverdelend

"De energiepremies gaan vooral naar diegenen die er al warm bijzitten"

Brussels Parlementslid Jef Van Damme vroeg cijfers op over de energiepremies bij Céline Fremault, de minister bevoegd voor Leefmilieu. Daaruit blijkt dat de middelen nogal ongelijk verdeeld worden. 60% gaat naar de hogere inkomens. Sp.a vraagt een bijsturing

In het Brussels Gewest is de verwarming van gebouwen de grootste boosdoener inzake de uitstoot van broeikasgassen. Alles samen goed voor 70% van de uitstoot. Er gaan dan ook terecht heel wat middelen naar energiepremies. Maar de wildgroei van het aantal premies, de complexiteit van het systeem en een mismatch met de begunstigden verminderen de effectiviteit ervan.

Uit de gegevens bezorgt door de minister blijkt dat ongeveer 60% van het totale budget naar de hogere inkomens gaat. Als men dit budget verdeeld per inwoner en per gemeente zijn de cijfers nog frappanter. In Sint-Joost-ten-Node gaat er gemiddeld amper 6 euro naar elke inwoner, voor Molenbeek is dat 10 euro, terwijl dit voor Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal Bosvoorde respectievelijk 30 en 37 euro is. Een zeer ongelijk verdeling dus:

“De beschikbare middelen gaan nu vooral naar mensen die deze steun eigenlijk niet nodig hebben en die deze groene investeringen sowieso kunnen uitvoeren. Ondertussen blijven de huurwoningen voor Brusselaars met een lager inkomen energie slurpen bij gebrek aan investeringen. Dit terwijl er vandaag dubbel zoveel gezinnen met een stroombegrenzer leven als vijf jaar geleden” aldus Van Damme

De overdreven complexiteit maakt ook dat het premiestelsel een dure werkingskost heeft. In totaal zijn er meer dan 27 verschillende soorten premies met daarbinnen nog eens een veelvoud aan mogelijkheden en voorwaarden. De minister spreekt in haar antwoord van een personeelskost van 1.457.000 Euro met nog bijkomend werkingsmiddelen van 731.500 euro. Op een jaarlijks budget aan premies van ongeveer 22 miljoen euro is dat veel te hoog volgens Van Damme:

Iemand moet dit kluwen natuurlijk opvolgen en controleren. Wat heeft het voor zin om een hele papieren rompslomp te creëren voor bijvoorbeeld een subsidie van een schamele 50 euro voor een koelkast? Bovendien vormt deze papierberg een serieuze drempel voor een groot deel van de bevolking. Het is zeer tijdrovend en je moet al bijna notariaat gestudeerd hebben om al die formulieren correct in te vullen en op te volgen”.

Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel