Fouad Ahidar (sp.a) - Wie een klacht indient bij de politie, moet duidelijk kunnen aangeven dat het over islamofobie of antisemitisme gaat

Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a) vraagt aan de federale regering om ‘islamofobie en antisemitisme’ toe te voegen als categorie bij het indienen van een klacht bij de politie. Het is nodig dit soort discriminatie in kaart te brengen. Vandaag ontbreken gegevens, want ‘islamofobie en antisemitisme’ worden niet gerepertorieerd.

Brussels parlementslid Fouad Ahidar interpelleerde vandaag 29/10 Minister-President Rudi Vervoort over het ontbreken van een categorie die een klacht van islamofobe of antisemitische aarde kan definiëren.

Fouad Ahidar (sp.a): ‘Wanneer een klacht wordt ingediend voor islamofobie en antisemitisme bij een politiekantoor in Brussel, kan die klacht niet als dusdanig wordt genoteerd. Er is namelijk geen categorie voor. De politieagent kan deze klacht alleen categoriseren als ‘Andere discriminatie’. Nochtans kunnen homofobe, racistische, xenofobe, revisionistische en negationistische daden wél apart worden geregistreerd. Het ontbreken van een vijfde categorie met als aard antisemitisme en islamofobie is problematisch.

Bovendien spreken de recentste cijfers van het interfederale Centrum voor Gelijke Kansen voor zich. Er is een aanzienlijke en alarmerende toename van meldingen van antisemitisme en /of negationisme en islamofobie. Het is dus wel degelijk een probleem. Alleen vinden slachtoffers van dergelijke discriminaties niet altijd goed de weg naar het Centrum. De politie is dichterbij. Maar het slachtoffer moet het gevoel krijgen dat hij serieus wordt genomen, zeker als het gaat om zo’n specifieke discriminatie op basis van islamofobie en antisemitisme.’

Minister-President Vervoort antwoordde dat dit voornamelijk een federale materie is. Fouad Ahidar (sp.a) vraagt expliciet aan de federale regering om haar verantwoordelijkheid op te nemen en deze ontbrekende categorieën te integreren in de huidige politie omzendbrieven.

Fouad Ahidar: ‘Het is hoog tijd dat dit soort discriminatie erkend en correct gekwantificeerd wordt. Dergelijke gegevens zijn essentieel om te meten hoe groot dit probleem is. Alleen dan kunnen de nodige middelen worden ingezet om deze discriminaties te bestrijden.’

Contacteer ons
Fouad Ahidar Eerste Ondervoorzitter Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Eerste Ondervoorzitter Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel