Kosteloos solliciteren bij gemeenten en OCMW’s

“Solliciteren staat vrij, althans dat zou het moeten zijn” Elke Roex (sp.a) en Amet Gnajaj (PS)

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement heeft vandaag groen licht gegeven aan een wetsvoorstel van Elke Roex (sp.a) en Amet Gnajaj (PS) over het verbod om kosten aan te rekenen aan mensen die willen solliciteren bij lokale overheden en OCMW’s. 

Momenteel zijn er bijvoorbeeld twee OCMW’s, die van Etterbeek en Ukkel, waar sollicitanten moeten betalen. In bepaalde gevallen, zoals voor lager geschoolde profielen, vragen deze gemeenten 5 tot 15 euro per sollicitatie.  Voor Elke Roex en Amet Gnajaj is dat een bijzonder problematische praktijk gezien de hoge werkloosheidscijfers in Brussel.

“Een gemotiveerde werkzoekende stuurt al gauw twintig sollicitaties per maand. Als iedere werkgever daarvoor 10 euro vraagt, kom je gemakkelijk aan 200 euro per maand. Dat is niet evident voor iemand die geen inkomen heeft en op zoek is naar werk” aldus Roex.

Dit verbod bestaat al een hele tijd in de privésector. Daar begrijpen zowel werkgevers als werknemers dat geld vragen om te kunnen solliciteren niet echt bevorderlijk is om openstaande jobs in te vullen. Roex en  Gnajaj vinden dat de openbare diensten dit voorbeeld moet volgen.

“De overheid heeft een voorbeeldfunctie, maar dat is helaas niet het geval in bepaalde Brusselse gemeenten. Gezien de hoge werkloosheidscijfers in het Brussels gewest, is het ongehoord om de meest kwetsbare groepen nog eens extra te belasten. Zich kandidaat stellen voor een job is een recht en moet gratis zijn. Met dit voorstel willen we garanderen dat dit principe gerespecteerd wordt in alle Brusselse gemeentes en OCMW''s” aldus Gnajaj. 

Contacteer ons
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel