Skip to Content

Hervorming autofiscaliteit moet beslist zijn voor de zomer

“Minder dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft een auto, dit is een ecologische en een sociale maatregel”

Vandaag lekte in de pers het expertenrapport uit over de hervorming van de autofiscaliteit in Brussel. Hierin pleiten de experten voor een hogere fiscaliteit voor vervuilende dieselwagens, gebaseerd op onder meer de uitstoot van verontreinigende stoffen. Dit zou moeten leiden tot een ontdieseling. Volgens sp.a gaan deze voorstellen de goede richting uit. De partij vraagt een prioritaire behandeling voordat verkiezingen roet in het eten kunnen gooien. 

Voor Jef Van Damme (sp.a), die minister van Financiën Guy Vanhengel hierover vandaag ondervroeg in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement, moet de hervorming van de verkeersfiscaliteit het sluitstuk zijn van de inspanningen van deze Brusselse regering tegen luchtvervuiling. Na de invoering van een lage emissiezone (LEZ) en de ontdieseling van de MIVB bussen, moet deze hervorming een definitieve kentering inzetten naar schonere lucht in Brussel.

Het gaat om een ingrijpende hervorming, met een grote verschuiving van de kostprijs naar de meest vervuilende auto’s. Dat maakt het ook controversieel. Het parlementslid wil dus dat de regering en het parlement dit prioritair behandelen. Het zou jammer zijn mocht dit dossier in de verkiezingsperiode stranden.

“Deze regering is de eerste die luchtvervuiling zo serieus neemt met concrete maatregelen op het terrein in plaats van op papier. Die zijn niet altijd even populair bij sommige automobilisten. Maar vergeet ook niet dat de helft van de gezinnen in Brussel helemaal geen auto heeft, die lijden evengoed onder het fijn stof,” aldus Jef Van Damme. 

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel