Hoorzitting over de audit van de 'Logement Molenbeekois' in het Brussels Parlement

Commissievoorzitter Fouad Ahidar (sp.a) wil snel volledige klaarheid

De voorzitter van de commissie Huisvesting van het Brussels Parlement Fouad Ahidar (sp.a) organiseert een hoorzitting over de financiële audit van de sociale huisvestingsmaatschappij "Le Logement Molenbeekois". Deze zal vanmiddag plaatsvinden. 

In een audit die op 21 januari 2019 gedeeltelijk openbaar werd gemaakt, werd de Logement Molenbeekois om verschillende redenen sterk bekritiseerd. De genoemde elementen hadden voornamelijk betrekking op disfuncties in het personeelsbeheer en inconsistenties in het salarisbeheer. 

Fouad Ahidar:

"Naar aanleiding van een interpellatie die ik in juni 2018 heb gehouden naar aanleiding van klachten en onregelmatigheden bij de toewijzing van woningen in Molenbeek, kon de BGHM onregelmatigheden in het beheer van de Logement Molenbeekois opsporen. Een groot aantal Molenbeekse burgers die op sociale huisvesting wachten, hebben zich meermaals beklaagd over de werking van de huisvestingsmaatschappij. Er werd hun geen transparantie of luisterbereidheid geboden. Het was dan ook mijn plicht als voorzitter van de commissie Huisvesting om deze mensen opheldering en antwoorden te kunnen geven. 


Ik ben blij dat de minister opdracht heeft gegeven tot deze audit. De resultaten van de audit zijn verontrustend. Ik heb de audit grondig gelezen en heb heel wat vragen voor de hoorzitting straks in de commissie.

   
Er zullen dringend maatregelen moeten worden genomen om het respect voor de sociale huurders in Molenbeek te waarborgen. Alle politici die betrokken zijn bij de huisvestingsmaatschappij zullen tekst en uitleg moeten geven. Ik vraag me echt af of het echt nodig is om te wachten tot er een schandaal uitbreekt voordat we beheerscontroles kunnen uitvoeren? Ik denk ook dat het geval van Logement Molenbeekois geen op zichzelf staand geval is, ik heb bijvoorbeeld ook vragen bij het beheer van Le Foyer Schaerbeekois.»

In het Vlaamse Gewest worden systematische visitaties van sociale huisvestingsmaatschappijen uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om proactief managementaanbevelingen te doen en deze vervolgens op te volgen, waardoor wordt voorkomen dat dergelijke verziekte situaties ontstaan.

Fouad Ahidar:

"Ik hoor dat minister Frémault wil bekijken om ook in Brussel periodieke visitaties van de huisvestingsmaatschappijen in te voeren. Dat lijkt me een goed idee. »

 

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp. a en voorzitter commissie Huisvesting, sp.a fractie
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp. a en voorzitter commissie Huisvesting, sp.a fractie
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel