Huisvestingsplan: tijd voor actie

Fouad Ahidar (sp.a) betwijfelt of er voldoende vooruitgang wordt geboekt

Na werkloosheid is huisvesting het grootste probleem van de Brusselse gezinnen. Fouad Ahidar, Brussels volksvertegenwoordiger voor sp.a en voorzitter van de Commissie Huisvesting in het Brussels Parlement: “Na het lezen van de nieuwe begroting is het onduidelijk of het aantal van 6.500 nieuwe sociale woningen echt zal worden gehaald. Ook van andere maatregelen zoals de huurtoelage of omkadering van de huurprijzen is het niet duidelijk of ze er komen.”

De Commissie huisvesting, waarvan Fouad Ahidar (sp.a) voorzitter is, buigt zich deze dagen over de begroting 2017. Het Brussels Gewest trekt in 2017 bijkomende middelen uit voor huisvesting. Geld alleen zal echter niet volstaan om gemaakte beloftes na te komen. Er zijn ook andere randvoorwaarden en ook in de hoofden is er een kentering nodig. sp.a roept de minister van Huisvesting op om werk te maken van een aantal niet-budgettaire maatregelen zoals de vereenvoudiging van procedures en vergunningen en komaf maken met de onwil van bepaalde gemeenten om sociale woningbouw toe te laten op hun grondgebied.  

Fouad Ahidar: ‘In het zuiden en zuidoosten van Brussel is het aantal sociale woningen quasi onbestaand. Dat is een probleem. Ondertussen staan er wel 40.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning.’

Sociale woningen bouwen, is niet voldoende. Voor sp.a moet de invoering van de huurtoelage er komen, net als de omkadering van huurprijzen. Ook de strijd tegen leegstand moet een absolute prioriteit zijn voor de partij.

Fouad Ahidar: “De huurtoelage is nog altijd niet ingevoerd. Ook de omkadering van de huurprijzen raakt maar niet rond. Nochtans is het ernst. De huurprijzen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest stijgen sneller dan de inkomens. Op zes jaar tijd is de gemiddelde huurprijs in Brussel met bijna negen procent gestegen”.

Wat de leegstand betreft zijn de cijfers dramatisch. Al bijna 20 jaar zijn er 15.000 à 30.000 leegstaande woningen in Brussel, op een totaal van zo’n 550.000 woningen. “Vorige week kreeg ik nog een mail van een privé project designer die op zoek was naar leegstaande gebouwen”, aldus Ahidar. “Hij wil ze een herbestemming geven. Hij vroeg me of de gegevens op mijn website (www.leegstand.brussel) leegstandbrussel.be up to date zijn. Spijtig genoeg is dat inderdaad het geval. Die site dateert van 2011”. Ook te veel sociale woningen staan leeg. In 2015 stonden 3.113 sociale woningen leeg op een totaal van 39.250, dat is ongeveer 8 procent.

Fouad Ahidar: “Wat mij dwars zit, is dat er zo weinig vooruitgang wordt geboekt en dat uit deze begroting niet blijkt dat we vooruit zullen gaan inzake het woonvraagstuk. Het is hoog tijd dat we op een andere manier denken en dat we in de eerste plaats kijken naar wat de Brusselaars nodig hebben. Alleen als de politieke wil er echt is, lossen we de problemen op de woningmarkt op. Iedereen moet wonen en hoe je woont heeft ook impact op de andere dimensies van je leven. Juist daarom vinden wij dat het recht op al onze aandacht moet krijgen.”

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel