“In plaats van crèches te sluiten in Elsene en Sint-Gillis, moeten er plaatsen bijkomen in gemeenten waar het aantal Nederlandstaligen groeit”

Hannelore Goeman (sp.a) is verbijsterd over het gebrek aan samenwerking en communicatie bij de sluiting van 3 crèches in Sint-Gillis en Elsene

Op korte termijn kondigden 3 kinderdagverblijven in Elsene (2) en Sint-Gillis (1) aan de deuren te zullen sluiten. In dezelfde buurt verdwijnen er zo plotsklaps 52 plaatsen. Hannelore Goeman (sp.a) ondervroeg bevoegd collegelid Bianca Debaets hierover. Ze vindt dat de VGC actief naar een oplossing moet zoeken voor de getroffen kindjes en nieuw kinderopvangplaatsen moet creëren in de buurt.

Uit het antwoord van Debaets in de Raad van de VGC vandaag bleek dat de VGC niet werd verwittigd door de Scholengroep Brussel over de sluiting van de crèches in Elsene en Sint-Gillis. In Elsene wordt nog gebouwd aan een nieuwe crèche, indien er beter was overlegd geweest, had deze crèche de gesloten crèches minstens gedeeltelijk kunnen vervangen. De gemeente Sint-Gillis was bereid voor een nieuw gebouw te zorgen, maar daar is de Scholengroep Brussel niet op in gegaan.

Hannelore Goeman: “Ik vind het verbijsterend dat de Scholengroep Brussel zonder overleg zomaar 3 crèches in dezelfde buurt sluit. Er loopt duidelijk iets mis bij de communicatie en de planning van de kinderopvang. Ik vind dat de VGC een sterker coördinerend beleid moet voeren. Maar dat veronderstelt dat iedereen ook meewerkt aan dat beleid.”

Bianca Debaets maakte zich sterk dat de VGC de getroffen ouders gaat helpen bij het zoeken van een nieuwe plaats voor hun kindje. Ze wees er ook op dat de verloren plaatsen in Sint-Gillis en Elsene in Koekelberg worden gecompenseerd.

Hannelore Goeman is blij dat de VGC de getroffen ouders gaat helpen bij het zoeken naar een nieuwe plaats. Maar ze wijst er wel op dat extra plaatsen in Koekelberg geen oplossing zijn voor wie een plaats had of zoekt in Elsene en Sint-Gillis.

Hannelore Goeman: “We zien dat er heel wat jonge gezinnen kiezen voor Elsene, Vorst of Sint-Gillis. Vaak kiezen ze voor een Nederlandstalige crèche of school. We kunnen hier enkel blij om zijn. Maar als we niet zorgen voor voldoende kinderopvangplaatsen, dreigen deze gezinnen de stad te verlaten. Dat moeten we ten alle prijzen voorkomen.”

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel