‘Lessen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst’

Hannelore Goeman (sp.a) is tevreden met het rapport van de onderzoekscommissie Samusocial

Vandaag keurt de plenaire vergadering van het Brussels Parlement het verslag van de onderzoekscommissie naar de Samusocial goed. Brussels parlementslid voor sp.a Hannelore Goeman is tevreden met het rapport. Man en paard worden genoemd als het over het verleden gaat, maar de commissie leverde ook bruikbare aanbevelingen voor een beter beleid voor de bescherming van thuislozen op.

De onderzoekscommissie lichtte de werking en de onregelmatigheden bij de vzw Samusocial grondig door. Daaruit blijkt duidelijk dat grote fouten zijn gemaakt en dat bij een aantal betrokkenen elk normbesef was gaan ontbreken.

Hannelore Goeman: “Voor ons is het heel duidelijk dat de onrechtmatig uitbetaalde zitpenningen moeten worden terugbetaalt. Blijkbaar zijn de twee hoofdbetrokkenen, Yvan Mayeur en Pascale Peraïta dat niet zelf van plan. Ik ben dan ook blij dat de nieuwe Raad van Bestuur van de vzw Samusocial en de GGC gerechtelijke stappen aankondigden om ze via de rechtbank terug te vorderen.”

Maar Goeman is blij dat het rapport ook verder ging dan kijken naar wat fout ging en ook aanbevelingen formuleert voor de toekomst. Dit zijn zowel algemene aanbevelingen inzake goed bestuur, een versterkt toezicht en transparantie als specifieke aanbevelingen inzake de opvang van daklozen.

"De nieuwe daklozenordonnantie die we binnenkort zullen bespreken in de commissie houdt terdege rekening met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en schept een duidelijk wettelijk kader voor de opvang van daklozen in Brussel. Ik ben blij dat we, na deze onverkwikkelijke zaak, als Parlement nu opnieuw over de essentie kunnen debatteren: hoe we ervoor zorgen dat de allerzwaksten in onze stad in de toekomst beter beschermd en begeleid kunnen worden”. 

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel