Meerderheid en oppositie op één lijn rond Paspartoe

Op initiatief van Jef Van Damme (sp.a) keurt VGC resolutie goed

Op initiatief van Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd en Sport Jef Van Damme (sp.a) is de resolutie goedgekeurd om de Paspartoe, de vroegere cultuurwaardebon, bekender te maken bij het publiek en te vereenvoudigen. De resolutie is gedragen door alle raadsleden, over de partijgrenzen heen.

De VGC-raadsleden hebben nagedacht en gedebatteerd over concrete oplossingen. En ze kwamen tot een consensus. Alle partijen zijn het erover eens dat  de Paspartoe moet worden aangepast en verbeterd. Daarover is er geen discussie. Meerderheid en oppositie hebben hun politieke geschillen opzij gezet om samen constructieve voorstellen te formuleren. Een unicum en een goede zaak.

De Paspartoe werd vorig jaar voor het eerst geëvalueerd door de administratie, in opdracht van Minister Pascal Smet (sp.a). Positief is dat tweederde van de afgeleverde vrijetijdspassen MIA’s zijn, voor mensen in armoede dus. Problematische punten: de Paspartoe is te weinig bekend en het systeem is te complex.

De drie belangrijkste voorstellen tot verbetering:

  1. Vereenvoudigen, tot één enkele pas komen voor Vlaanderen en Brussel
  2. Meer mogelijkheden voor participatie in groep
  3. Verbreden wat betreft cultuuraanbieders en ook naar andere vrijetijdsaanbieders

De Paspartoe is het Brusselse broertje van de UiTPAS. Het is belangrijk dat de Paspartoe in heel Vlaanderen kan gebruikt worden. Het omgekeerde moet ook kunnen. De UiTPAS moet ook in Brussel gebruikt worden.

De Paspartoe wordt weinig gebruikt voor groepsactiviteiten. Voor culturele activiteiten zoals tentoonstellingen of concerten zijn er vaak onzichtbare drempels. ‘Ik ken er niks van’. Of: ‘Ik voel me er niet op mijn gemak.’ In groep durven mensen meer. Daarom moet het systeem gebruiksvriendelijker en de voordelen eenvoudiger. De Paspartoe moet evident zijn voor groepsactiviteiten.

Met de Paspartoe kun je punten sparen aan de spaarzuil of balie van deelnemende organisaties. De gespaarde punten kun je omruilen voor een voordeel naar keuze (zoals een drankje na een voorstelling). Vandaag wordt het puntensysteem nauwelijks gebruikt. Daarom moet ook het aanbod breder, met meer vrijetijdsorganisaties die de pas aanvaarden. Jef Van Damme (sp.a): “Elk gemeenschapscentrum alsook het Brussels Ouderen Platform (BOP) zouden een balie moeten hebben. Wellicht zijn er meer blinde vlekken.”

De resolutie werd ondertekend door Jef VAN DAMME, René COPPENS, Stefan CORNELIS, Annemie MAES, Cieltje VAN ACHTER en Paul DELVA

Contacteer ons
Jef Vandamme sp.a parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel