MIVB verdient jaarlijks 9 miljoen euro extra door poortjes

Uit een schriftelijke vraag van Jef Van Damme (sp.a) aan minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) blijkt dat de toegangspoortjes in de metro jaarlijks meer dan 9 miljoen euro aan extra inkomsten genereren. 

Volgens de MIVB is er jaarlijks 8,75 miljoen euro aan inkomsten bijgekomen sinds er toegangspoortjes zijn geplaatst. Dat is een minimale inschatting aangezien er alleen rekening is gehouden met de extra verkoop van rittenkaarten in de stations met poortjes. Veel reizigers kopen eerst een ticket als ze een poortje zien en schakelen later misschien over op een abonnement. Met de extra verkoop van  abonnementen werd geen rekening gehouden. Men rekent uiteindelijk op een terugverdieneffect van zo een 8 à 9 jaar.

Bovendien zijn er ook minder gevallen van vandalisme en agressie in de stations. In 2014 heeft de MIVB een studie uitgevoerd naar de evolutie van het aantal incidenten in de stations met en zonder poortjes. Hieruit blijkt duidelijk dat er minder incidenten zijn met verbale en fysieke agressie in de stations met poortjes.

“Als partij hebben wij altijd geijverd voor betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer. Maar dat kan enkel als iedere reiziger zijn weliswaar bescheiden steentje bijdraagt. Daarbij hoort dus ook een stevige aanpak tegen zwartrijden. Dat is sociaal, want het stelt onze minister Pascal Smet in staat om de prijzen voor het komende jaar te bevriezen en die van de schoolabonnementen in 2016 zelfs te verlagen” aldus Van Damme

Het parlementslid heeft wel zijn bedenkingen bij het antwoord van de MIVB op het fenomeen van de poortjesglippers. Momenteel experimenteert de vervoersmaatschappij met een repressieve afstelling van de software die de poortjes sneller moet doen sluiten en de veiligheidsafstand beperkt.

“Ik zie veel mensen en vooral kinderen die bang zijn als ze door de bruusk bewegende poortjes moeten. Ik zou dus liever meer controleurs in de stations zien. Dit past ook beter in onze visie op een warme en menselijke samenleving. Misschien kan de MIVB de inkomsten die ze delft uit de extra ticketverkoop vooral daarvoor gebruiken” aldus Van Damme 

Contacteer ons
Jef Vandamme sp.a fractievoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a fractievoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel