Molenbeekse fietsers willen veiligheid, geen politieke spelletjes

Jef Van Damme (sp.a) klaagt lakse houding Molenbeeks gemeentebestuur rond verkeersveiligheid aan

De gemeente Molenbeek schiet zwaar tekort in de handhaving van de wegcode op de Gentse Steenweg. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers die minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) gaf in antwoord op een actualiteitsvraag van Jef Van Damme (sp.a) in het Brussels Parlement. Bovendien werkt de gemeente meer tegen dan mee, als het Gewest de fietspaden wil beveiligen met paaltjes. Voor Jef Van Damme blijft de gemeente zwaar in gebreke als het er om gaat de veiligheid van fietsers te waarborgen.

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Brussel. Dit jaar stierven jammer genoeg al 15 mensen in het verkeer (tegenover 11 het hele vorige jaar). Gisteren nog vond in Molenbeek een zwaar ongeval met een fietser plaats.

De Gentse Steenweg in Sint-Jans-Molenbeek is een ware martelgang voor fietsers. Er vonden de voorbije 3 jaar 88 zware ongevallen plaats. De politie controleert te weinig, de voorbije 2 jaar werden er minder dan 1 PV per dag per kilometer uitgeschreven en slechts de helft van de boetes wodt effectief geïnd.

Omdat de handhaving te beperkt is om ervoor te zorgen dat de wegcode wordt gerespecteerd, besloot het Gewest, op vraag van de Molenbeekse politie, over een zone van 170 m plooibare paaltjes te plaatsen. De rest van het verhaal is bekend, boze handelaars verhinderden de installatie van de paaltjes. Burgemeester Françoise Schepmans verklaarde dat er geen overleg met de gemeente was geweest.

Op vraag van Jef Van Damme gaf Pascal Smet vandaag in het Brussels Parlement een overzicht van de feiten. De paaltjes, en een aantal andere maatregelen in afwachting van een heraanleg, kwamen er op vraag van onder meer de Molenbeekse politie, die ook een formeel akkoord gaf. De burgemeester stond steeds bij elke mailuitwisseling in kopie.

Jef Van Damme: “Als hoofd van de politie schiet de burgemeester tekort in het handhaven van de verkeersregels op de Gentse Steenweg. Als het Gewest dan, op vraag van die politie, besluit de fietspaden te beschermen met paaltjes, geeft de gemeente niet thuis. Voor mij is het duidelijk: verkeersveiligheid staat duidelijk niet hoog op de prioriteitenlijstje van het Molenbeekse bestuur.

Pascal Smet gaf ook aan dat het Gewest doorgaat met de plannen. De paaltjes zullen op korte termijn worden geplaatst.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement en gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement en gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel