Nederlandstalige Brusselaars uitgesloten van Vlaamse ondersteuningspremie

Hannelore Goeman (sp.a) wil dat de Vlaamse en Brusselse ministers van werk en welzijn van beter samenwerken zodat Nederlandstalige Brusselaars wél aanspraak kunnen maken op de Vlaamse ondersteuningspremie.

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) maakt het voor werkgevers en zelfstandigen aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden. Het is een compensatie voor de eventuele extra kosten of lagere productiviteit die de arbeidshandicap (mentaal of fysiek) met zich meebrengt.

Sinds 1 januari 2019 kunnen inwoners van Brussel geen aanspraak meer maken op de premie. Een Nederlandstalige Brusselaar met een handicap valt dus uit de boot. Het wegvallen van de premie heeft grote gevolgen. Er is geen incentive meer voor werkgevers om een Nederlandstalige Brusselaar met een handicap aan te nemen.

Hannelore Goeman: “De Brusselaars zijn het slachtoffer van een verschil in interpretatie. Vlaanderen beschouwt sinds 2016 de premie als een gewestelijke premie en sluit de Brusselaars daardoor uit. De Franstaligen beschouwen de premie als bijstand aan personen en dus als gemeenschapsmaterie. De Nederlandstalige Brusselaars vallen hier dus tussen twee stoelen en kunnen nergens beroep op doen.”

Vlaanderen besliste in 2016 dat alleen wie in het Vlaamse gewest woont, recht heeft op de premie. De maatregel ging in werking in 2019. Vandaar dat de gevolgen pas vandaag duidelijk zijn.

Uit het antwoord van Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) op een vraag van Hannelore Goeman blijkt dat er geen enkel overleg is geweest tussen de verschillende overheden. Zelfs professionele organisaties die in Brussel mensen met een beperking begeleiden, vielen uit de lucht.

Hannelore Goeman: “Er is genoeg tijd over gegaan om een oplossing te zoeken. Toch is dat niet gebeurd. Dit toont waar de institutionele complexiteit in dit land toe kan leiden. Als grondig overleg ontbreekt of als overheden de consequenties van bepaalde beleidskeuzes niet onder ogen willen zien, krijg je dit soort toestanden. Dit kan natuurlijk niet. Dat Brusselaars met een arbeidshandicap van deze foute aanpak het slachtoffer worden, stoort met nog het meest.”

Hannelore Goeman vraagt dat de betrokken ministers alsnog samen op zoek gaan naar een oplossing.

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel