Niet alle Brusselse Nederlandstalige kinderen hebben toegang tot VGC-speelpleinen

Dankzij Jef Van Damme (sp.a) worden de toegangsregels tot VGC-speelpleinen herbekeken.

Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie speelpleinen voor Brusselse kinderen. Wat blijkt? Die speelpleinen zijn alleen gereserveerd voor kinderen die in Brussel naar school gaan. Jef Van Damme ondervroeg Colleglid Vanhengel vandaag in de plenaire vergadering van de VGC over deze jammerlijke zaak.

Stel, je woont in Anderlecht, maar je zoon gaat naar school in Dilbeek, vlakbij de gewestgrens. Dan kan je zoon tijdens de paasvakantie niet naar een VGC speelplein, want hij gaat niet naar een Brusselse school. ‘Het kan niet’, vindt Jef Van Damme (sp.a), ‘dat een Nederlandstalig kind dat in het Brussels gewest woont maar wel een  een paar honderd meter over de grens naar school gaat, niet naar de speelpleinen van de VGC kan. En dat alleen maar omdat zijn school niet in het gewest ligt.

Vroeger konden ook kinderen die buiten Brussel naar school gaan, op de Brusselse speelpleinen terecht. Wie dicht bij de rand woont en geen plaats vindt in een Brusselse Nederlandstalige school, komt al eens in scholen in Grimbergen, Meise of Dilbeek terecht. ‘Dat deze mensen bewust kiezen voor een Nederlandstalige school vind ik positief’, zegt Jef Van Damme (sp.a) ‘Het mag in ieder geval niet betekenen dat ze tijdens de vakanties worden uitgesloten van de speelpleinwerking’.

Om dit aan te kaarten stelde Jef Van Damme (sp.a) een vraag aan bevoegd collegelid Guy Vanhengel. Van Damme: “Dankzij mijn vraag is Colleglid Vanhengel zich nu wel bewust van het probleem. Hij beloofde dan ook te bekijken hoe de uitgesloten kinderen in de toekomst toch een plaats kunnen krijgen binnen de VGC-speelpleinen. We zullen hem dus houden aan zijn belofte om het beleid rond de toegang van de speelpleinen aan te passen, en dit met alle aandacht opvolgen.”

Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel