“Nu ICT’ers importeren uit Marokko terwijl zoveel jongeren werkloos zijn in Brussel is waanzin”

Fouad Ahidar (sp.a) wil dat de VDAB en Actiris beter samenwerken om Brusselse ICT’ers op te leiden en aan een job te helpen

Een maand geleden bleek dat de VDAB werkt aan een project om informatici te laten overkomen uit Marokko. Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gebeurt dat omdat er in ons land onvoldoende geschikte ICT’ers kunnen worden gevonden. Uit een antwoord van Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) op een interpellatie van Fouad Ahidar (sp.a) in het Brussels Parlement vandaag blijkt echter dat Brussel betreurt dat Vlaanderen rond deze vraag naar geschikte ICT’ers niet met Brussel samenwerkt. Brussel heeft immers wel heel wat werkzoekende ICT’ers.  

De VDAB zal, samen met de Marokkaanse overheid, in Marokko mensen opleiden en deze dan toeleiden naar een job in Vlaanderen. Volgens Muyters zijn dergelijke projecten nodig omdat in Vlaanderen en België geen geschikte profielen beschikbaar zouden zijn.

“Onzin,” vindt Fouad Ahidar, Brussels parlementslid voor sp.a. “Ondanks de sterke daling van de Brusselse werkloosheid de voorbije jaren vinden nog te veel Brusselse jongeren geen geschikte job. Projecten als het succesvolle ‘Molengeek’ bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is deze jongeren, vaak met een Marokkaanse achtergrond, aan een job in de ICT-sector te helpen.”

Ahidar vindt het onbegrijpelijk dat de VDAB niet heeft proberen samenwerken met de Brusselse diensten om voor dergelijke Brusselse jongeren opleiding en werktoeleiding naar de vacatures te voorzien:

“Ik vind dat we een verkeerd signaal geven aan onze Brusselse jongeren met een affiniteit voor ICT, namelijk dat het makkelijker is ICT’ers uit het buitenland te importeren dan te investeren in hun toekomst.”

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel