Skip to Content

one.brussels-sp.a wordt one.brussels-Vooruit

one.brussels wil Vooruit met Brussel

Vanaf vandaag wordt sp.a Vooruit, socialistische beweging. In het Brussels Gewest werd de verbreding al eerder ingezet door de traditionele partijstructuur open te breken in de progressieve stadsbeweging one.brussels–sp.a met geëngageerde Brusselaars, waarmee werd deelgenomen aan de Gewestverkiezingen voor het Brussels en Vlaams Parlement. 

Uiteraard wordt ook in Brussel de naam sp.a vervangen door Vooruit. Voortaan is de naam van de Brusselse progressieve stadsbeweging dan ook: one.brussels, Vooruit met Brussel. One.brussels-Vooruit is de vertegenwoordiging van Vooruit in Brussel. 

Over one.brussels-Vooruit