"Ook maximumfactuur in het middelbaar onderwijs"

Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) wil dat er ook in het middelbaar onderwijs een maximum factuur komt. Dat zei ze na afloop van een studiedag rond schulden op school in het Brusselse Parlement

Alsmaar meer ouders kunnen de schoolrekening niet betalen. In Vlaanderen blijft 10% van de schoolfacturen onbetaald, in Brussel ligt dat percentage waarschijnlijk hoger. Onbetaalde facturen zijn problematisch voor alle betrokkenen, niet in het minst voor de kinderen zelf. Om de problematiek in kaart te brengen, organiseerde Hannelore Goeman, Brussels parlementslid voor sp.a, vandaag een studiedag in het Brussels Parlement. 

De directeur van de Vier Winden Basisschool in Molenbeek en een ervaringsdeskundige armoede van de vzw Vrienden van het Huizeke kwamen getuigen over hun ervaringen met onbetaalde schoolfacturen. Johan Van Biesen, directeur van de vzw 'SOS Schulden op School', gaf een resem concrete tips hoe scholen werk kunnen maken van een kostenbewust beleid en een correcte, menselijke invordering van schoolfacturen.

Hannelore Goeman: “Aangrijpend te horen hoe kinderen vaak het slachtoffer zijn van de onbetaalde rekeningen: ze mogen niet mee op schoolreis, zijn tussenpersoon, voelen schaamte.”

Ook voor de VGC is een rol weggelegd, zoals opleidingen voor de scholen organiseren.

Hannelore Goeman: “Ik hoop dat deze studiedag een aanzet vormt om werk te maak van een echt vormingspakket rond schulden op school, daar is dringend nood aan. Scholen weten niet altijd hoe ze moeten omgaan met schulden. Enerzijds hebben ze begrip voor de financiële situatie van de ouders, anderzijds moet ze zorgen dat de school financieel gezond blijft.”

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel