Skip to Content

Open Vld, N-VA en CD&V stellen stemming decumul vrijdag uit door vertragingsmaneuver

Jef Van Damme (sp.a) betreurt dat politieke spelletjes worden gespeeld rond goed bestuur

De fracties van Open Vld, N-VA en CD&V vragen een bijkomend advies van de Raad van State over het voorstel van decumul. Hierdoor kan de stemming over het voorstel die voorzien was voor vrijdag niet doorgaan. De Brusselse sp.a fractie betreurt dat deze partijen het dossier van decumul, wat gaat over een beter bestuur voor Brussel, trachten voor te stellen als een communautair dossier en een procedureslag willen voeren.

In het Brussels Parlement is er een ruime meerderheid om de cumul tussen enerzijds schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter in een Brusselse gemeente en anderzijds parlementslid te verbieden. Het besef is gegroeid dat te veel parlementsleden nu dubbele petjes op hebben, waarbij het lokaal belang van hun gemeente en het algemeen Brussels belang te vaak door elkaar loopt.

Jef Van Damme: “sp.a voerde de decumul intern al door. Maar we willen ook, samen met PS, Ecolo-Groen en DéFI een integrale decumul doorvoeren voor alle Brusselse mandatarissen. Zo kan het Brussels Parlement in de toekomst zich beter toeleggen op de essentie van haar rol: het belang van alle Brusselaars.”

Aan Nederlandstalige zijde zijn Open Vld, CD&V en N-VA gekant tegen het voorstel. Deze partijen hebben heel wat parlementsleden die in Brussel (Open Vld) of in Vlaanderen (CD&V en N-VA) schepen, OCMW-voorzitter of burgemeester zijn. En deze partijen maken nu gebruik van het feit dat ze een meerderheid hebben in de Nederlandse taalgroep om de goedkeuring van de decumul te vertragen door een bijkomend advies te vragen aan de Raad van State.

“Ik betreur dat men vertragingsprocedures gebruikt en het dossier tracht te communautariseren, zonder veel inhoudelijke argumenten aan te dragen”, aldus Jef Van Damme. “Een goed bestuur voor Brussel is geen zaak van Nederlands- tegen Franstaligen. Een goed en transparant bestuur voor Brussel is een goede zaak voor alle Brusselaars”.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel