Opening sociale kruidenier in Ganshoren

OCMW voorzitter Marco Van Dam (sp.a) is verheugd over dit initiatief.

In januari 2017, opende een sociale kruidenierswinkel haar deuren in de Van Overbekelaan, 245 in Ganshoren. De winkel zal open zijn op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Dit is een initiatief van de sociale coordinatie van Ganshoren, een samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestigingsmaatschappij, in overleg met de lokale verenigingen. 

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen die het financieel niet breed hebben basisproducten, en in het bijzonder gezonde voedingsproducten, aan een betaalbare prijs kunnen kopen. 

"We merken dat meer en meer personen, families, moeilijkheden ondervinden om tegemoet te komen aan de noden van het dagelijkse leven, in het bijzonder wat betreft een goede, gezonde voeding voor een haalbare prijs", aldus Marco Van Dam (sp.a), OCMW-voorzitter in Ganshoren. "Dit initiatief heeft als doel, de mensen uit hun isolement te halen, door het organiseren van voedselhulp voor diegenen die het sociaal oen/of financieel moeilijk hebben. De sociale winkel zal in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn, een plaats die er zal toe bijdragen dat éénieder terug zijn waardigheid en een positief zelfbeeld kan terugvinden".

De Ganshorense sociale kruidenier kon tot stand komen met de medewerking van verschillende partners. Het OCMW nam het initiatief, maar ook de sociale huisvestingsmaatschappij "De Villa's", het Brussels Gewest, lokale verenigingen, de Voedselbank van Brabant, de Europese Voedselbank en lokale handelaars ondersteunen het initiatief. Naast de verantwoordelijke zal de sociale kruidenier eroep doen op vrijwilligers, en personen die door het OCMW zullen tewerkgesteld worden, om hun zo terug te activeren binnen de normale arbeidsmarkt (artikel 60), die hiervoor worden omkaderd door het OCMW.

Volgende zaken zijn beschikbaar in de sociale kruidenier:

– bovenop de gewone voedingswaren, zullen er ook verzorgings- en onderhoudsproducten te verkrijgen zijn, dit alles tegen zeer lage prijzen.

– er zullen zowel producten gratis bedeeld worden, als verkocht aan zeer democratische, goedkope prijzen.

– het OCMW beschikt ook over een grote stock tweedehandskleding die ter plaatse ter beschikking worden gesteld.

– verder voorzien we een kleine, gezellige ontmoetingsplaats, waar de bezoekers met een kop koffie of een drankje met andere personen in contact kunnen komen.

– in een later stadium zullen er thematische workshops worden georganiseerd, waar informatie gegeven wordt in verband met de organisatie van het dagelijkse leven : budgetbeheer, welke diensten contacteren voor welke problemen, goedkoop en duurzaam koken, opstellen van brieven, enz...

– dit alles eventueel aangevuld met een cyberspace, waar computers ter beschikking van de bezoekers worden gesteld.

"De bestaande voedselpakketten zullen blijven bedeeld worden voor de steuntrekkers van het OCMW", aldus Van Dam.  "Andere personen zullen  een toegangskaart moeten voorleggen, die afgeleverd zal worden door de sociale dienst van het OCMW, op basis van hun laag inkomen. Het spreekt voor zich dat alle andere diensten en de ontmoetingsruimte toegankelijk zullen zijn voor iedereen".

Contacteer ons
Marco Van Dam OCMW voorzitter Ganshoren
Marco Van Dam OCMW voorzitter Ganshoren
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel