Oprichting ombudsdienst is nieuwe stap naar beter bestuur in Brussel

Jef Van Damme (sp.a) hoopt dat ook de gemeenten een beroep zullen op de Brusselse ombudsdienst

Vandaag keurde de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement de oprichting goed van een Brusselse ombudsdienst. Hiermee rond de Brusselse volksvertegenwoordiger een nieuwe werf rond ‘goed bestuur’ af. Jef Van Damme (sp.a) is blij met de oprichting van de ombudsdienst. Hij hoopt dat het Parlement nu ook snel werk zal kunnen maken van de openbaarheid van bestuursdocumenten.

Na de Brusselse politieke crisis in de nasleep van het Samusocial schandaal werd in de schoot van het Brussels Parlement hard gewerkt aan een aantal dossiers inzake goed bestuur: de transparantie over de vergoeding van mandaten, de decumul, de openbaarheid van bestuursdocumenten, de oprichting van een Brusselse ombudsdienst, …

 

Jef Van Damme: “Met de goedkeuring van de ordonnantie die een Brusselse ombudsdienst opricht, neemt het Parlement een belangrijke stap. Als sp.a zijn we blij dat de mogelijkheid wordt voorzien dat de Brusselse ombudsman of -vrouw ook voor de Brusselse gemeenten kan werken. Voor de Brusselaar is het immers vaak niet zo duidelijk welk niveau voor wat bevoegd is. De onderhandelingen voor een bestuursakkoord in Molenbeek hebben me in ieder geval geleerd dat er veel interesse is op het gemeentelijke niveau.

De aandacht voor goed bestuur bij de vorming van nieuwe bestuursmeerderheid in de Brusselse gemeenten is volgens de socialist goed nieuws:

In Molenbeek onderhandelden we een sterk akkoord over ‘good governance’. Ik hoor dat dit ook in andere gemeenten waar sp.a mee aanschuift het geval is. We zien een positieve evolutie: waar het vroeger vaak de gemeenten waren die maatregelen op vlak van transparantie of goed bestuur afremden, lopen sommige gemeenten nu voorop.

Van Damme hoopt dan ook dat de ordonnantie inzake openbaarheid van bestuursdocumenten snel kan worden goedgekeurd in de Regering en worden gestemd in het Parlement:

Transparantie en openbaarheid van bestuur zijn immers de beste garantie op het structureel verankeren van goed bestuur bij de overheid. Wie weet dat zijn of haar handelingen openbaar zijn, neemt betere beslissingen en motiveert beter.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel