Overheid moet haar studentenjobs openstellen voor iedereen

In de zomermaanden werven de gewestelijke overheidsdiensten en agentschappen elk jaar ongeveer 580 jobstudenten aan. In de meeste gevallen worden deze jobs voorbehouden voor familieleden van personeel. In het kader van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid vraagt sp.a Brussel om een deel van deze jobs ook open te stellen voor kansengroepen.

Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) bevroeg alle ministers en staatssecretarissen over het beleid rond studentenjobs binnen hun adminstraties en agentschappen. Ze deed dat naar aanleiding van een advies van UNIA dat oproept om slechts een deel van de beschikbare vakantiejobs voor te behouden voor familie van het personeel. 

Uit de bevraging bleek dat bijna alle overheidsinstellingen één of andere voorrangsregel voor de familieleden van werknemers hanteren.

  • De MIVB en het Woningsfonds stellen expliciteit dat openstaande betrekkingen alleen voor kinderen of echtgenotes van personeelselden zijn.
  • Bij vele andere instellingen komt het op hetzelfde neer. Er wordt in de meeste gevallen bijna alleen gerekruteerd via interne kanalen, zoals via het intranet of via een dienstnota.

De grote uitzondering is Visit Brussels, zij hebben geen voorrangsregeling en werken volledig via een interim kantoor.

Een andere opmerkelijke vaststelling: geen enkele overheidsdienst of agentschap werkt samen met Actiris. Hannelore Goeman vindt dit onbegrijpelijk voor een overheid die van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid haar grote prioriteit heeft gemaakt.

“Een eerste werkervaring maakt een enorm verschil, zeker voor jongeren die in een moeilijke thuissituatie verkeren of die opgroeien in een omgeving waar er weinig contact is met de arbeidsmarkt. Deze jongeren moeten ook de kans  krijgen om te solliciteren en werkervaring op te doen tijdens de vakantie. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld tonen,” aldus Goeman.

Hannelore Goeman betreurt ook dat jongeren uit kansengroepen nauwelijks aan de slag kunnen als jobstudent. Nu is dat alleen het geval bij Leefmilieu Brussel. Daar kunnen jongeren uit kansengroepen als jobstudent aan de slag.  Leefmilieu Brussel werkt daarvoor samen met JEEP (een intiatief van de Missions Locales) om enkele vactures in te vullen.

Hannelore Goeman: “Een goed begin, maar een druppel op een hete plaat, aangezien Leefmilieu Brussel elk jaar maar vier jobstudenten aanneemt.

sp.a vraagt dan ook dat er een transparante en open competitie georganiseerd wordt voor minstens 2/3de van de vakantiejobs bij de overheid. Daarnaast moet er een samenwerking komen met de partners van Actiris (‘Jeep’ en ‘Jump naar werk’) om de toegang voor kansengroepen te verhogen.

 

 

Bijlage 1

Organisatie

Aantal (zomer 2017)

Rekruteringsmethode

Voorrangregeling familie

Samenwerking Actiris

Net Brussel

238

Intern en op website

Ja

Nee

MIVB

107

Opdracht uitzendkantoor

Ja (exclusief)

Nee

Visit Brussel

93

Opdracht uitzendkantoor

Neen

Nee

Gewestelijk Overheidsadministratie

40

Intranet en op website

 

Ja (minimum 50%)

Nee

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

24

Dienstnota

Ja

Nee

Woningfonds

21

Intern

Ja (exclusief)

Nee

Brusselse Gewestelijk Huisvestingsmaatschappij

14

Intern

Ja

Nee

Impulse

13

/

/

Nee

Vivaqua

11

Intern

Ja

Nee

Atrium

5

Ging om specifieke projecten

Nee (specifiek project)

Nee

Leefmilieu Brussel

4

Website en facebook

Nee

Met JEEP (2018)

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

3

Dienstnota

Ja

Nee

Werven geen jobstudenten (2017) aan:  Actiris; Brussel Veiligheid & Preventie; CIBG;  GIMB; Haven Van Brussel; Innoviris; Maatschappij voor Stedelijke Inrichting; Parking.brussels; Perspective.brussels

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel