Skip to Content
Parlement wil dat ook in Brussel alle overheidsdocumenten openbaar zijn

Parlement wil dat ook in Brussel alle overheidsdocumenten openbaar zijn

Jef Van Damme (sp.a) verheugd met de ruime meerderheid voor openbaarheid bestuursdocumenten

De commissie ‘goed bestuur’ van het Brussels Parlement heeft vandaag beslist om de openbaarheid van bestuur in Brussel te verbeteren. Een voorstel van Brussels sp.a fractieleider Jef Van Damme daartoe werd vandaag goedgekeurd. Van Damme reageert verheugd op deze belangrijke stap naar een beter bestuur in Brussel. 

Openbaarheid van bestuursdocumenten betekent dat de overheid actief haar beslissingen communiceert naar de burger. Deze burger kan ook steeds bestuursdocumenten opvragen, tenzij in een beperkt aantal goed gedefinieerde uitzonderingen (zoals wanneer er een strafonderzoek loopt of de privésfeer van een betrokkene in het geding is). Openbaarheid is niet alleen een recht voor burgers, het is ook een manier om ervoor te zorgen dat overheden zorgvuldig beslissen en beslissingen goed motiveren.

“Vandaag zijn we er in geslaagd een breed draagvlak te vinden om deze openbaarheid van bestuur ook in Brussel te garanderen,” aldus Jef Van Damme. Een ruime meerderheid van sp.a, PS, MR, DéFI, Ecolo, cdH, Open Vld, Groen en CD&V keurde de tekst goed. Ik ben echt blij dat we op dit aspect van goed bestuur een grote stap vooruit kunnen zetten. Openbaarheid van bestuur is niet enkel een recht voor de burger, het zorgt ook voor een beter bestuur en meer democratie. En dat is nodig, zeker in deze tijden.”

De openbaarheid geldt zowel voor het Brussels Gewest (en de GGC) als voor de Brusselse gemeenten, OCMW’s en aan de gemeente gelieerde instellingen en vzw’s. De resolutie wordt volgende week in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement goedgekeurd. Tegen volgende zomer moet alles in regelgeving gegoten zijn.  

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel