Parlement wil van Brussel een loopstad maken

Jef Van Damme (sp.a) vindt dat succes 20 km bewijst dat Brussel van lopen een troef moet maken

De loopsport zit wereldwijd in de lift, ook in Brussel. Het succes van evenementen als de 20 kilometer door Brussel bewijst dat steeds meer Brusselaars en bezoekers de loopschoenen aantrekken. De Brusselse meerderheid heeft, op voorstel van Jef Van Damme, een heus ‘loopplan’ klaar, dat Brussel op de wereldwijde loopkaart moet zetten.

Zondag vindt de 38ste ’20 kilometer door Brussel’ plaats. De populariteit van de ’20 km’, maar ook van vele andere, kleinere loopevents neemt jaar na jaar toe. Zelf organiseert Jef Van Damme al enkele jaren een ‘Brussels Canal Run’. Zogenaamde ‘heatmaps’ van de bekende loopapps laten zien dat de Brusselaar graag loopt. Vooral het Zoniënwoud en het Ter Kamerenbos en de bekende Brusselse parken zoals het Warandepark en het Elisabethpark zijn populair. Meer en meer wordt echter ook gelopen langs assen die in meerdere of mindere mate aantrekkelijk zijn voor lopers: het Kanaal, de Tervurenlaan, de Groene Wandeling, …

Op voorstel Van Damme wil de Brusselse meerderheid nu een heus loopbeleid laten voeren. Recreatief lopen is immers niet enkel gezond, aangenaam en binnen het bereik van de meeste Brusselaars, het wordt ook meer en meer een toeristische troef. In navolging van andere internationale steden wil hij dat Brussel van Brussel een loopstad maakt:

“Recreatieve lopers hebben op zich niet zoveel nodig: een goed paar schoenen, aantrekkelijke routes om langs te lopen en hier en daar een drinkfonteintje of openbare toiletten. We willen dat Brussel een loopplan opstelt. Zo moet een overzicht worden gemaakt van geschikte looproutes en moet hierover ruim worden gecommuniceerd, zowel naar de Brusselaar als naar de bezoekers. We willen ook dat het gewest en de gemeenten bij de aanleg van openbare ruimte of parken rekening houden met lopers. De installatie van drinkfonteintjes, toiletten of lockers op enkele plaatsen maakt voor recreatieve lopers een wereld van verschil”.

De voordelen van een loopvriendelijke stad zijn volgens Van Damme velerlei:

“Het is goed voor de gezondheid van al wie loopt, laat mensen kennis maken met andere wijken in de stad en is een troef voor de toeristische uitstraling van de stad. En er is ook een bonus: een loopvriendelijke openbare ruimte is ook in het voordeel van al wie zich te voet of per fiets verplaatst”.

De resolutie is beschikbaar op http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131769/images.pdf#page=  

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel