Persuitnodiging: Equal Pay Day, 11 maart 2016: #InHerShoes

Vrouwen verdienen in België gemiddeld een vijfde minder dan mannen. Equal Pay Day valt dit jaar daarom op 13 maart. De initiatiefnemers van deze dag voor gelijk loon v/m, de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en ABVV, voeren op vrijdag 11 maart actie in Brussel met een indrukwekkende constructie. Rode damesschoenen tonen de weg naar equal pay op de trappen van de Beurs. Onder het motto #InHerShoes roepen ABVV en zij-kant iedereen op om voor één dag in de schoenen van vrouwen te gaan staan en het equal pay-parcours af te leggen.

U bent van harte uitgenodigd op deze #InHerShoes- actiedag op vrijdag 11 maart 2016.

  • Beurs (Beursplein, 1000 Brussel)
  • 11.00 uur tot 14.00 uur
  • Persmoment om 11.00 uur in aanwezigheid van Inga Verhaert (voorzitter zij-kant), Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV) en Vera Claes (nationaal secretaris zij-kant) 

Nieuwste cijfers
Volgens de nieuwste, nog niet eerder gepubliceerde cijfers over de lonen in België (2013), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20% minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector). Daarom organiseren zij-kant en ABVV elk jaar Equal Pay Day. Deze dag voor gelijk loon valt dit jaar op 13 maart: vrouwen moeten op jaarbasis een vijfde, ofwel twee maanden en dertien dagen, langer werken om evenveel te verdienen als wat mannen het afgelopen jaar reeds verdienden. 

Jonge vrouwen verdienen meer
De loonkloof blijft even groot als vorig jaar. Gelukkig is er ook goed nieuws: vrouwen benen mannen stilaan bij op de loonladder. Bij jongere werknemers bestaat er zelfs een negatieve loonkloof voor alleenstaanden zonder kinderen, in het voordeel van vrouwen. Dat bewijst dat meer dan tien jaar Equal Pay Day-campagnes hun nut aantonen. 

Deeltijdswerken is niet genderneutraal
Maar zodra er een partner en kinderen in het spel zijn, nemen vrouwen vaak gas terug. In 2014 werkte 41% van de vrouwen in de privésector deeltijds, bij mannen was dit 9%. Als hoofdreden hiervoor verwees de helft van de deeltijds werkende vrouwen naar de combinatie tussen werk en privéleven. Deze ongelijke verdeling van zorgtaken heeft een grote impact op de lonen. Dat blijkt duidelijk als we de factor deeltijds werk elimineren en enkel kijken naar de bruto-uurlonen van voltijdse loontrekkenden: de loonkloof verkleinde hier van 15% in 2001 naar amper 5% in 2013.

#Inhershoes
Op 11 maart organiseren ABVV en zij-kant een actiedag onder het motto #InHerShoes. Honderden rode damesschoenen zullen de trappen van de Brusselse Beurs vullen. Een indrukwekkend schouwspel, mét een interactief luik: de voetgangerszone voor de Beurs wordt immers omgevormd tot een op hakken af te leggen hinkelbaan, symbool voor de weg naar equal pay. Vrouwen mogen voor één keer het makkelijke mannenparcours volgen, mannen moeten laveren langs de vele obstakels: zwangerschap, zorg voor kinderen, onvoldoende opvang…

In Vlaanderen en Wallonië vinden op hetzelfde moment andere acties plaats, meer info: www.equalpayday.be/acties

Bekijk hier de webspot van de Equal Pay Day-campagne.

 

Contacteer ons
Gina Heyrman persattaché ABVV
Gina Heyrman persattaché ABVV
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel