Plan Jambon is gemiste kans

Volgens Jef Van Damme (sp.a) speelt Jambon soloslim. Er is amper overlegd of afgestemd met andere overheden. Bovendien zijn er ook amper linken gelegd met andere bevoegdheidsdomeinen. 

De voorop gestelde doelstellingen uit het plan zoals de illegale economie aan banden leggen doe je niet met een quickfix, dat vraagt een structureel en doorgezet engagement van alle betrokken actoren. Maar het is nu al duidelijk dat er amper overleg is geweest tussen de gemeentes en het federaal niveau. Een gemeente zoals Vilvoorde heeft bijvoorbeeld al heel wat in gang gezet, maar het plan lijkt daar volledig aan voorbij te gaan. Ook Molenbeek zou een plan hebben, hoewel Burgemeester Schepmans dat na herhaaldelijk aandringen van gemeenteraadslid Jef Van Damme nog altijd niet heeft kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Iedereen werkt vanop zijn eigen eiland

“Wij zijn wel blij dat er extra agenten bijkomen, maar die nieuwe rekruten kennen de wijken natuurlijk niet. Dat mag men dan wel wijkagenten noemen, het feit dat ze flexibel inzetbaar zijn is daar volledig aan tegengesteld. Wat is het nu? Een recent rapport van het Comité P over Molenbeek sprak van een politie die niet weet wat er leeft, die niet geïnteresseerd is en die zelf bang is van de wijken. Brussel heeft vooral nood aan een verankerde buurtpolitie die de wijken kent en die verdachte situaties snel kan signaleren. Een politie die samenwerkt met de inwoners en niet ertegen”

Jef van Damme vindt het ook een gemiste kans dat er geen bruggen worden geslagen met andere beleidsdomeinen. De kanaalzone heeft vooral nood aan initiatieven die de boel bijeen houden en die het samenleven bevorderen. Men moet de voedingsbodem van radicalisme wegnemen en dus een ijzersterk preventief luik koppelen aan de repressieve maatregelen. Dat betekent investeren in de samenwerking met welzijnsdiensten, onderwijs, moskeeën en het verenigingsleven.

“Maar hier is geen sprake van samenwerking, enkel van controle. Met zijn eenzijdige focus op een repressieve aanpak zal Jambon er misschien wel in slagen om een aantal zaken tijdelijk te onderdrukken, maar hij zal ze niet ontmijnen, integendeel. Nochtans is het besef dat er iets moet gebeuren groot, het draagvlak om enkele zaken aan te pakken is dat evenzeer. Jammer dat men daar geen gebruik van maakt, een gemiste kans voor Brussel”

Contacteer ons
Jef Vandamme fractieleider Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme fractieleider Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel