Reactie sp.a op regeerverklaring Vervoort

sp.a reageert tevreden op de beleidsverklaring van de Brusselse Regering. De partij ziet een regering die investeert in mensen, de leefomgeving en infrastructuur en rechtvaardige fiscale hervormingen doorvoert. Maar de partij zie wel nog heel wat marge voor een efficiënter bestuur.

Vandaag, 20 oktober, stelde minister-president Rudi Vervoort de beleidsverklaring van de Brusselse Regering voor in het Brussels Parlement. De Brusselse sp.a parlementsleden Jef Van Damme, Fouad Ahidar en Hannelore Goemand reageren  tevreden op het tussentijdse bilan van de Brusselse Regering en zien heel wat positieve punten in de beleidsverklaring.

In tegenstelling tot de federale en Vlaamse regeringen investeert deze Brusselse Regering wel in mensen, in een betere leefomgeving en in infrastructuur”, aldus Jef Van Damme, sp.a fractieleider in het Brussels Parlement. “De fiscale hervorming die de Brusselse Regering doorvoert is er één die de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen. Een heel andere boodschap dus dan deze die de federale regering vorige week gaf”. Van Damme wijst op de afgesproken investeringen in openbaar vervoer, in fietsinfrastructuur, in stadsvernieuwing en op de invoering van een lage emissiezone (LEZ) in het hele gewest.

Brussel investeert ook in mensen”, aldus sp.a parlementslid Hannelore Goeman. “De Brusselse Regering heeft de ambitie om van de nieuwe Brusselse kinderbijslag een wapen tegen kinderarmoede te maken”. Goeman is ook blij dat de GGC er voor zorgde dat niemand die in de winter opvang nodig heeft wordt geweigerd.    

De Brusselse sp.a vindt het positief dat minister-president Vervoort het debat over de hervorming en vereenvoudiging van de Brusselse structuren opnieuw op gang bracht. De partij zette dit thema al jaren geleden op de agenda. sp.a heeft hierbij wel een belangrijke boodschap voor de minister-president: een hervormd Brussel moet leiden tot een beter bestuur voor alle Brusselaars. Maar het moet voor de Brusselse socialisten vooral ook leiden tot meer solidariteit binnen het Gewest.

Contacteer ons
Jef Van Damme Brussels volksvertegenwoordiger sp.a
Jef Van Damme Brussels volksvertegenwoordiger sp.a
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel