Rechtbanken, buurtverenigingen én politiek in Brussel op één lijn inzake vliegtuiglawaai

Ook MR burgmeesters tegen eigen minister in dossier geluidsoverlast vliegverkeer

Alle 19 gemeenten en verschillende buurtverenigingen hebben zich aangesloten bij de drie vorderingen van het Brussels Gewest tegen de vluchten boven Brussel. Daarnaast bevestigt de Raad van State opnieuw de geldigheid van de Brusselse geluidsnormen. Dat blijkt uit een interpellaite van Jef Van Damme, fractieleider voor sp.a, aan bevoegd minister Fremault (cdH). Het is hoog tijd dat de federale regering deze politieke en juridische realiteit erkent en in dialoog treedt met Brussel om een permanente en duurzame oplossing te vinden. 

De Brusselse regering heeft in juni drie vorderingen ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. De eerste vordering vraagt voor alle Brusselaars een verlenging van de nacht van 6 tot 7 uur 's morgens. In een tweede vordering wordt de schrapping van de Kanaalroute voor het noorden en het centrum van Brussel geëist. De derde vordering eist de verscherping van de zogenoemde "bocht naar links" om het oosten van Brussel te ontlasten. Alle 19 gemeenten en verschillende buurtverenigingen hebben zich daarbij aangesloten.

“Brussel toont zich helemaal verenigd in haar strijd nu ook de MR burgemeesters zich hebben aangesloten bij de vorderingen” aldus Van Damme. Het zijn volgens het parlementslid niet meer dan redelijke eisen. “In de huidige regeling krijgen de dichtst bevolkte gebieden in ons land de meeste overlast over zich heen. Die geluidsnormen zijn dus zeker geen manier om Vlaanderen of de luchthaven van Zaventem te pesten. Ze zijn er om de Brusselse burgers te beschermen tegen overdreven geluidsoverlast”. Van Damme ziet dit nogmaals bevestigd in de recente uitspraak van de Raad van State over de toepassing van de nultolerantie. Hij vraagt de federale regering om spoedig met een globaal en gedragen vliegplan te komen: “Galant (MR) heeft twee jaar helemaal niets gedaan. Haar opvolger Bellot (MR) kan deze nieuwe politieke en juridische realiteit niet meer negeren. De bal ligt in zijn kamp, Brussel wacht op een initiatief.”

Voor sp.a Brussel is de concentratie van vluchten over dichtbevolkt gebied onaanvaardbaar. Bovendien moet er een absoluut verbod komen op nachtvluchten boven Brussel tussen 23 uur en 7 uur.

Contacteer ons
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel