Schaarbeek gaat voor betere luchtkwaliteit rond scholen

Schaarbeek gaat voor betere luchtkwaliteit rond scholen

Het principe van PS-sp.a om veilige en gezonde schoolstraten in te voeren, werd aangenomen

De Schaarbeekse gemeenteraad nam vanavond een strategische nota aan met daarin ook het voorstel van gemeenteraadsleden Bernadette Vriamont (sp.a) en Taoufik Ben Addi (PS) om de luchtkwaliteit in en rond de scholen te verbeteren. PS-sp.a wil het autoverkeer verminderen, de snelheidslimiet laten respecteren en de veiligheid rond de scholen verbeteren. Bernadette Vriamont : “Concreet eisen we onder andere een schoolstraat in de Groenstraat en de Verwéestraat vanaf 1 september. We gaan er nu vanuit dat die er ook komen.” 

Al verschillende weken voeren kinderen, leerkrachten en ouders actie voor schone lucht in en rond hun school. Die laat te wensen over volgens een onderzoek van Greenpeace. Onder andere de ouders van de Sint-Lukas Basisschool protesteerden voor een schoolstraat in de Groenstraat. Zo’n schoolstraat is een straat rond de school die autovrij wordt net voor en net na de schooluren.

Bernadette Vriamont en Taoufik Ben Addi dienden dan ook een motie in bij de Schaarbeekse gemeenteraad voor veilige en gezonde schoolstraten :

“Veel Schaarbekenaars komen uit overtuiging wonen in de stad, ze maken een duurzame en bewuste keuze. Hun kinderen hebben dan ook recht op gezonde lucht en een veilige route naar school,” zegt gemeenteraadslid Bernadette Vriamont.

Het voorstel van de schoolstraten werd nu aangenomen in het kader van de strategische nota Verkeersveiligheid. De motie zelf werd uitgesteld naar september en gaat verder dan de schoolstraten alleen :

  • Sensibiliseer ouders en scholen via schoolrijen, fietsbrevetten, bouw fietsparkings
  • Voer een zone 20 in rond de scholen
  • Maak een netwerk van veilige fietspaden naar de scholen
  • Zorg voor meer groen in directe omgeving rond de scholen
  • Voer een bedrijfsvervoerplan in voor de gemeentediensten

Hannelore Goeman (sp.a) hoopt dat er nu ook snel gevolg zal worden gegeven aan de aanbevelingen in de strategische nota.

Goeman: “Het huidige gemeentebestuur belooft wel vanalles om de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, maar concrete acties laten altijd op zich wachten. In Sint-Gillis is de zone 30 op alle gemeentewegen nu al ingevoerd, in Schaarbeek is het wachten tot 2019. In Sint-Joost is de schoolstraat nu al ingevoerd, in Schaarbeek pas vanaf 1 september. Wij zullen van heel dichtbij opvolgen dat vanaf het begin van het schooljaar de Groenstraat én de Verwéestraat autovrij worden net voor en net na de schooluren.”

Naast de invoering van de schoolstraten vanaf 1 september vragen PS en sp.a de agendering van hun motie voor veilige en gezonde schoolomgevingen in de volgende gemeenteraad.  

Contacteer ons
Bernadette Vriamont gemeenteraadslid Schaarbeek, sp.a Schaarbeek
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, 2 de plaats lijst PS-sp.a Schaarbeek, sp.a Schaarbeek
Bernadette Vriamont gemeenteraadslid Schaarbeek, sp.a Schaarbeek
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, 2 de plaats lijst PS-sp.a Schaarbeek, sp.a Schaarbeek
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel