Socialisten vragen schone lucht in Schaarbeekse scholen

Socialisten vragen schone lucht in Schaarbeekse scholen

De Schaarbeekse oppositiepartijen sp.a en PS dienen samen een motie in op de gemeenteraad van Schaarbeek met de vraag voor dringende maatregelen om de luchtkwaliteit in de omgeving van scholen te verbeteren.

Vandaag namen 80 Belgische scholen deel aan het burgerprotest voor schone lucht. Ook in Schaarbeek, waar een Nederlandstalige en een Franstalige basisschool, respectievelijk Sint-Lukas en La Fraternité een mars organiseerden vanop het Liedstplein. Naar aanleiding hiervan dienen twee gemeenteraadsleden van sp.a en PS een motie in op de gemeenteraad.  

“Verkeer is duidelijk een probleem in Schaarbeek. Na verkeersveiligheid maken ouders en inwoners zich ook zorgen over de vervuiling, die ze als bedreigend zien voor de gezondheid van hun kinderen. Zij vragen terecht om maatregelen. De politiek moet nu met oplossingen komen,” aldus de Schaarbeekse gemeenteraadsleden Bernadette Vriamont (sp.a) en Taoufik Ben Addi (PS), die tevens arts is
.    

Beide socialistische gemeenteraadsleden hopen in de gemeente Schaarbeek een breed akkoord te vinden voor de voorgestelde maatregelen, onder meer een sterkere handhaving van de zone 30, het uitrollen van proefprojecten rond “schoolstraten” en een modernisering en verduurzaming van de schoolinfrastructuur om de luchtverontreiniging in de scholen te verminderen.


De lijsttrekkers van de gezamenlijke PS-sp.a lijst, Matthieu Degrez (PS, 1ste plaats) en Hannelore Goeman (sp.a, 2de plaats), ondersteunen met overtuiging dit initiatief van de gemeenteraadsleden voor een betere luchtkwaliteit en volksgezondheid. Zij engageren zich ten volle om zich in te zetten voor een betere luchtkwaliteit voor Schaarbeek.

 

Bernadette Vriamont gemeenteraadslid Schaarbeek, sp.a Schaarbeek
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel